E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCentrum geografického a environmentálního vzdělávání

Webová prezentace centra: www.geografickevzdelavani.cz

Centrum geografického a environmentálního vzdělávání je jedním z center katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Vedle vědecko-výzkumných aktivit v oblasti základního i aplikovaného výzkumu se členové centra věnují jak pedagogickým aktivitám ve všech úrovních terciérního vzdělávání (včetně doktorského studia a celoživotního vzdělávání), tak ediční a organizační činnosti související s rozvojem geografického a environmentálního vzdělávání. Vzhledem k povaze řešených problémů má centrum výrazně interdisciplinární charakter. Členové týmu rozvíjejí spolupráci nejen s ostatními katedrami v rámci geografické sekce či sekcemi Přírodovědecké fakulty, ale i s odborníky z dalších vysokých škol v Česku a v zahraničí, s odborníky z oborově blízkých výzkumných ústavů, s odborníky sdruženými v českých i mezinárodních profesních sítích, i s odborníky z oblasti decizní sféry a školské praxe.

Akce dokumentů