E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCentrum pro výzkum měst a regionů (CVMR)

Webová prezentace výzkumného centra: http://web.natur.cuni.cz/cvmr/cs/

Centrum pro výzkum měst a regionů (CVMR) je neformální sdružení vědců, doktorandů a studentů, kteří se zabývají základním a aplikovaným výzkumem měst a regionů. Centrum si klade za cíl přispívat k poznání reality zejména v následujících oblastech:
• Proměny prostorové organizace metropolitních oblastí a sídelního systému Česka
• Dynamicky se měnící a problémové lokality měst (brownfields, příměstská zóna, sociálně vyloučené lokality)
• Procesy proměny prostorové organizace měst (revitalizace, gentrifikace, suburbanizace)
• Lokální rozvoj a jeho regulace v městských regionech
Ve výzkumu se zaměřuje především na ty aspekty utváření a rozvoje měst a regionů, které jsou rizikové z hlediska dlouhodobého vývoje společnosti, ohrožují udržitelný a inklusivní rozvoj a měly by proto být předmětem zájmu veřejnosti a širší společenské diskuze o směrech současného vývoje. Důležitou součástí práce je také hledání možností prevence nebo nápravy zjištěných problémů.


Akce dokumentů