E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníČlenové katedry

Seznam členů katedry, e-mailová adresa, pracoviště a telefonní kontakt

Budovy:   A6 - Albertov 6, H3 - Horská 3. L5 - Legerova 5  e-mail budova, místnost telefon konzultační hodiny
Vedoucí katedry        
Prof. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. blazek
@natur.cuni.cz

A6
224

221951390 STŘEDA 13.30 - 14.30
Zástupce vedoucího        
Prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. dzurova
@natur.cuni.cz
A6
224
221951390 dle individuální dohody
Tajemník katedry        

Doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc.

mak
@natur.cuni.cz
A6
222
221951384 STŘEDA 12.30 - 14.00
Poradci pro studium        

Doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc.

mak
@natur.cuni.cz
A6
222
221951384 STŘEDA 12.30 - 14.00
Doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. chromy
@natur.cuni.cz
A6
370A
221951425 ÚTERÝ 8.00 - 9.00
Doc. Miroslav Marada, Ph.D. marada
@natur.cuni.cz
A6
370A
221951426 ÚTERÝ 11.30 - 12.30
Doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. danarez
@natur.cuni.cz
A6
219
221951380 po předchozí dohodě e-mailem 
Garanti studijních programů a oborů      
Doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc.
(Bc. - Geografie a kartografie, NMgr. - Sociální geografie a regionální rozvoj)
mak
@natur.cuni.cz
A6
222
221951384 STŘEDA 12.30 - 14.00
Prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.
(NMgr. - Globální migrační a rozvojová studia, Doktorský - Sociální geografie a regionální rozvoj)
drbohlav
@natur.cuni.cz
A6
221
221951387 po předchozí dohodě e-mailem 
Prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.
(NMgr. Sociální epidemiologie)
dzurova
@natur.cuni.cz
A6
224
221951390 dle individuální dohody
Doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
(Doktorský - Obecné otázky geografie)
chromy
@natur.cuni.cz
A6
370A
221951425 ÚTERÝ 8.00 - 9.00
Doc. Miroslav Marada, Ph.D. (Bc. - Geografie zaměřená na vzdělávání, NMgr. - Učitelství geografie) marada
@natur.cuni.cz
A6
370A
221951426 ÚTERÝ 11.30 - 12.30
Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
(Bc. - Sociální geografie a geoinformatika)
slamak
@natur.cuni.cz
A6
365
221951378 ÚTERÝ 14.00 - 15.00 + případně po předchozí domluvě 
Prof. RNDr. Petr Pavlínek, Ph.D.
(NMgr. Regionální a politická geografie)
pavlinek
@natur.cuni.cz
A6
303
221951394 STŘEDA 14.50 - 16.20
Doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. (Doktorské - Didaktika geografie) danarez
@natur.cuni.cz
A6
219
221951380 po předchozí dohodě e-mailem
Profesoři        
Prof. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. blazek
@natur.cuni.cz
A6
224
221951390 STŘEDA 13.30 - 14.30
Prof. Petr Dostál, M.A., Ph.D. dostal
@natur.cuni.cz
A6
220
221951381 PONDĚLÍ 15.00 - 16.00
Prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. drbohlav
@natur.cuni.cz
A6
221
221951387 po předchozí dohodě e-mailem 
Prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. dzurova
@natur.cuni.cz
A6
224
221951390 dle individuální dohody

Prof. RNDr. Martin Hampl, DrSc.(emeritní profesor)

ksgrrsek
@natur.cuni.cz
A6
220
221951381  
Prof. RNDr. Petr Pavlínek, Ph.D. pavlinek
@natur.cuni.cz
A6
303
221951394

STŘEDA 14.50 - 16.20

Prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. sykora
@natur.cuni.cz
A6
303
221951385 po předchozí dohodě e-mailem
Docenti        
doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc. bicik
@natur.cuni.cz
A6
219
221951380 ÚTERÝ 10.00 - 12.00, popř.dle dohody e-mailem
doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc. mak
@natur.cuni.cz
A6
222
221951384 STŘEDA 12.30 - 14.00
doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. chromy
@natur.cuni.cz
A6
370A
221951425 ÚTERÝ 8.00 - 9.00
doc. RNDr. Tomáš Havlíček, Ph.D. tomhav
@natur.cuni.cz
A6
370A
221951424 ČTVRTEK 14.00 - 15.00
doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D. ejanska
@natur.cuni.cz
A6
348
221951396 vždy po dohodě e-mailem
doc. RNDr. Viktor Květoň, Ph.D. viktor.kveton
@natur.cuni.cz
A6
222
221951383 po předchozí dohodě e-mailem
doc. RNDr. Hana Kűhnlová, CSc. kuhnl
@natur.cuni.cz
A6
350
221951386 PONDĚLÍ až STŘEDA po dohodě e-mailem
doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. marada
@natur.cuni.cz
A6
370A
221951426 ÚTERÝ 11.30 - 12.30
doc. RNDr. Josef Novotný, Ph.D. pepino
@natur.cuni.cz
A6
348
221951396 po předchozí dohodě e-mailem
doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. slamak
@natur.cuni.cz
A6
365
221951378 ÚTERÝ 14.00 - 15.00 + případně po předchozí domluvě 
doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. danarez
@natur.cuni.cz
A6
219
221951380 po předchozí dohodě e-mailem 
doc. RNDr. Jana Spilková, Ph.D. spilkova
@natur.cuni.cz
A6
223c
221951388 po předchozí dohodě e-mailem 
Odborní asistenti        
Dr. Radhika Borde

border
@natur.cuni.cz

    po předchozí dohodě e-mailem
RNDr. Dana Fialová, Ph.D. danafi
@natur.cuni.cz
A6
342
221951397 po předchozí dohodě e-mailem
RNDr. Martin Hanus, Ph.D. martin.hanus
@natur.cuni.cz
A6
370A
221951426 po předchozí dohodě e-mailem

Mgr. Jiří Hasman, Ph.D.

hasman
@natur.cuni.cz
  221951978 dle dohody 
RNDr. Vít Jančák, Ph.D. jancak
@natur.cuni.cz
A6
370A
221951427 po předchozí e-mailové domluvě
RNDr. Libor Jelen, Ph.D. libjel
@natur.cuni.cz
H3 221951393 ÚTERÝ 10.00 - 12.00
RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. zdenek.kucera
@natur.cuni.cz
A6
vlevo
u VG
221951976 dle individuální dohody
Mgr. Michala Lustigová, Ph.D.

michala.lustigova
@natur.cuni.cz

A6
221
221951388 po předchozí dohodě e-mailem
RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. tomasmat
@seznam.cz
L5 221951973 STŘEDA 10.30 - 11.30
RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D. pavlina.netrdova
@natur.cuni.cz
H3 221951392 po předchozí dohodě e-mailem
RNDr. Radim Perlín, Ph.D. perlin
@natur.cuni.cz
A6
222
221951383 ČTVRTEK 9.00 - 10.40
RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D. lucie.pospisilova
@natur.cuni.cz
A6
365
221995510 po předchozí dohodě e-mailem
RNDr. Petra Špačková, Ph.D. petra.spackova
@natur.cuni.cz
A6
365
221951379 po předchozí dohodě e-mailem
RNDr. Jiří Vágner, Ph.D. vagner
@natur.cuni.cz
A6
342
221951397 ČTVRTEK 10.00 - 11.00 a po dohodě e-mailem
Koordinátoři SIS        
PhDr. Martina Tůmová  (koordinátorka pro Bc. a Mgr. studium) martina.tumova
@natur.cuni.cz
223c 221951382 konzultace po předchozí dohodě emailem
Vladimíra Dzúrová, MBA  dzurovavl
@natur.cuni.cz
223c 221951382 konzultace po předchozí dohodě emailem
Sekretaritát        
Vilma Secová ksgrrsek
@natur.cuni.cz
A6
223
221951389 PONDĚLÍ - PÁTEK 9.00 - 12.00 a 13.00 - 15.00
Hana Gregor ksgrrsek
@natur.cuni.cz
A6
223
221951389 PONDĚLÍ - PÁTEK 9.00 - 12.00 a 13.00 - 15.00

Zkratky pracovišť:
A6 - Albertov 6
H3 - Horská 3
L5 - Legerova 5

Akce dokumentů