E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProf. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.

Albertov 6, 128 43 Praha 2
Tel.: 221 951 390

Mail: dzurova@natur.cuni.cz

Od ukončení studia geografie na Přírodovědecké fakultě, Univerzity Karlovy pracuje doposud na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje. Je profesorkou pro obor demografie, zabývá se problematikou  geo-demografie, resp. kvality života, zdravotního stavu obyvatel a sociálně-patologických procesů v populacích. V poslední době spolupracuje při řešení výzkumných témat v oblasti mezinárodní migrace, zdraví a integračních procesů. Od roku 1998 je členkou redakční rady časopisu Health&Place, a Social Science and Medicine publication, Elsevier. V rámci programu: Mental Health and Policy Research Training působila akademický rok 2002-2003 na University of California,  Berkeley, School of Public Health. V době od 2006-2013 byla členkou vedení Přírodovědecké fakulty UK, proděkankou pro studium a studijní záležitosti. Od roku 2006 dosud je členkou vědecké rady PřF UK a členkou vědecké rady geografické sekce.

Od 1. března 2014 je vedoucí katedry sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecké fakulty UK.  Od akademického roku 2015/2016 je garantkou magisterského studijního programu Epidemiologie, oboru Sociální epidemiologie  http://socialniepidemiologie.natur.cuni.cz a od června 2018 je předsedkyní oborové rady doktorského studia Demografie.

 Je vedoucí univerzitního centra excelence cíleného na výzkum sociálně-prostorových nerovností a rizik na počátku 21. století a od roku 2015 je členkou hlavního výboru České demografické společnosti.

Od roku 1996 aktivně pracuje v občanském sektoru na podporu začleňování osob zdravotně znevýhodněných do společnosti (nejprve jako členka výboru, od roku 2000 jako předsedkyně společnosti Downsyndrom.CZ, člena Evropské asociace Downova syndromu; http://www.downsyndrom.cz/.

Publikace
Pedagogická činnost
Výzkumné projekty a granty

Podíl na výzkumné, vědecké a organizační práci
Google Scholar
Researchgate

Akce dokumentů