E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProf. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.

SCOPUS ID: 57193362911

ORCID ID: 0003-0530-4997

Web of Science ResearcherID: 

https://www.webofscience.com/wos/author/record/303139

LinkedIN: linkedin.com/in/dagmar-dzúrová-6a947385

 

 

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova 

Albertov 6, 128 43 Praha 2
Tel.: 221 951 390

Mail: dzurova@natur.cuni.cz

Od ukončení studia geografie na Přírodovědecké fakultě, Univerzity Karlovy pracuje doposud na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje. Je profesorkou pro obor demografie, zabývá se problematikou  geo-demografie, resp. kvality života, zdravotního stavu obyvatel a sociálně-patologických procesů v populacích. V poslední době spolupracuje při řešení výzkumných témat v oblasti mezinárodní migrace, zdraví a integračních procesů. Od roku 1998 je členkou redakční rady časopisu Health&Place, a Social Science and Medicine publication, Elsevier. V rámci programu: Mental Health and Policy Research Training působila akademický rok 2002-2003 na University of California,  Berkeley, School of Public Health. V době od 2006-2013 byla členkou vedení Přírodovědecké fakulty UK, proděkankou pro studium a studijní záležitosti. Od roku 2006 dosud je členkou vědecké rady PřF UK a členkou vědecké rady geografické sekce.  Od roku 2019 je dále členkou vědecké rady Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.  Od roku 2022 je také členkou Rady pro hodnocení kvality, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského.

Od akademického roku 2015/2016 je garantkou magisterského studijního programu Epidemiologie, oboru Sociální epidemiologie a od června 2018 je předsedkyní oborové rady doktorského studia Demografie. Od 1. března 2014 do 28. února 2020 byla vedoucí katedry sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecké fakulty UK, od 1. řezna 2020 je zástupkyní vedoucího katedry.

Pro období let 2021-2024 byla zvolena členkou Steering committee IGU - Commission on Health and the Environment https://www.iguhep.org/steering-che.html

 Je vedoucí univerzitního centra excelence UNCE cíleného na výzkum sociálně-prostorových nerovností a rizik na počátku 21. století https://www.natur.cuni.cz/geografie/veda-a-vyzkum/unce-2.

Od roku 1996 aktivně pracuje v občanském sektoru na podporu začleňování osob zdravotně znevýhodněných do společnosti (nejprve jako členka výboru, v letech 2000-2022 jako předsedkyně společnosti Downsyndrom.CZ, člena Evropské asociace Downova syndromu).

Publikace
Pedagogická činnost
Výzkumné projekty a granty
Podíl na výzkumné, vědecké a organizační práci
Google Scholar
Researchgate

Akce dokumentů