E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníČlenové katedry

Seznam členů katedry, e-mailová adresa, pracoviště a telefonní kontakt

Budovy:   A6 - Albertov 6, H3 - Horská 3. L5 - Legerova 5                                                           e-mail budova, místnost telefon konzultační hodiny
Vedoucí katedry        
prof. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. blazek
@natur.cuni.cz

A6
224

221951390 STŘEDA 13.00 - 14.00
Zástupce vedoucího        
prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. dzurova
@natur.cuni.cz
A6
224
221951390 dle individuální dohody
Tajemník katedry        

doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc.

mak
@natur.cuni.cz
A6
222
221951384 STŘEDA 12.30 - 14.00
Poradci pro studium        

doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc.

mak
@natur.cuni.cz
A6
222
221951384 STŘEDA 12.30 - 14.00
doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. chromy
@natur.cuni.cz
A6
370A
221951425 ÚTERÝ 8.00 - 9.00
doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. marada
@natur.cuni.cz
A6
370A
221951426 ÚTERÝ 11.30 - 12.30
doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. danarez
@natur.cuni.cz
A6
219
221951380 po předchozí dohodě e-mailem 
Garanti studijních programů a oborů a předsedové oborových rad      
doc. RNDr. Viktor Květoň, Ph.D.
(NMgr. - Sociální geografie a regionální rozvoj)
viktor.kveton
@natur.cuni.cz
A6
222
221951384 po předchozí dohodě emailem
prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.
(NMgr. - Globální migrační a rozvojová studia, Doktorský - Sociální geografie a regionální rozvoj)
drbohlav
@natur.cuni.cz
A6
221
221951387 po předchozí dohodě e-mailem 
prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.
(NMgr. Sociální epidemiologie, Doktorský - Demografie)
dzurova
@natur.cuni.cz
A6
224
221951390 dle individuální dohody
doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
(Doktorský - Obecná geografie)
chromy
@natur.cuni.cz
A6
370A
221951425 ÚTERÝ 8.00 - 9.00
doc. Miroslav Marada, Ph.D.  (Bc. Geografie zaměřená na vzdělávání, NMgr. - Učitelství geografie) marada
@natur.cuni.cz
A6
370A
221951426 ÚTERÝ 11.30 - 12.30
prof. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
(Bc. - Geografie a kartografie; Sociální geografie a geoinformatika)
slamak
@natur.cuni.cz
A6
365
221951378 ÚTERÝ 14.00 - 15.00 + případně po předchozí domluvě 
prof. RNDr. Petr Pavlínek, Ph.D.
(NMgr. Regionální a politická geografie)
pavlinek
@natur.cuni.cz
A6
303
221951394 STŘEDA 14.50 - 16.20
doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. (Doktorské - Didaktika geografie) danarez
@natur.cuni.cz
A6
219
221951380 po předchozí dohodě e-mailem
Profesoři        
prof. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. blazek
@natur.cuni.cz
A6
224
221951390 STŘEDA 10.00 - 10.30
prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. drbohlav
@natur.cuni.cz
A6
221
221951387 po předchozí dohodě e-mailem 
prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. dzurova
@natur.cuni.cz
A6
224
221951390 dle individuální dohody
prof. RNDr. Josef Novotný, Ph.D. pepino
@natur.cuni.cz

A6
348

221951396 po předchozí dohodě e-mailem
prof. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. slamak
@natur.cuni.cz
A6
365
221951378 ÚTERÝ 13.00 - 14.00 + případně po předchozí domluvě 
prof. RNDr. Petr Pavlínek, Ph.D. pavlinek
@natur.cuni.cz
A6
303
221951394

STŘEDA 14.50 - 16.20

prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. sykora
@natur.cuni.cz
A6
303
221951385 po předchozí dohodě e-mailem
Docenti        
doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc. mak
@natur.cuni.cz
A6
222
221951384 STŘEDA 12.30 - 14.00
doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. chromy
@natur.cuni.cz
A6
370A
221951425 ÚTERÝ 8.00 - 9.00
doc. RNDr. Tomáš Havlíček, Ph.D. tomhav
@natur.cuni.cz
A6
370A
221951424 ČTVRTEK 16.00 - 17.00
doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D. ejanska
@natur.cuni.cz
A6
348
221951396 vždy po dohodě e-mailem
doc. RNDr. Viktor Květoň, Ph.D. viktor.kveton
@natur.cuni.cz
A6
222
221951383 po předchozí dohodě e-mailem
doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. marada
@natur.cuni.cz
A6
370A
221951426 ÚTERÝ 11.30 - 12.30
doc. RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D. pavlina.netrdova
@natur.cuni.cz

A6 221

221951388 po předchozí dohodě e-mailem
doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. danarez
@natur.cuni.cz
A6
219
221951380 po předchozí dohodě e-mailem 
Odborní asistenti        
RNDr. Dana Fialová, Ph.D. danafi
@natur.cuni.cz
A6
342
221951397 po předchozí dohodě e-mailem
RNDr. David Hána, Ph.D.

david.hana
@natur.cuni.cz

A6

220

221951381 po předchozí dohodě e-mailem
RNDr. Martin Hanus, Ph.D. martin.hanus
@natur.cuni.cz
A6
370A
221951426 po předchozí dohodě e-mailem

Mgr. Jiří Hasman, Ph.D.

hasman
@natur.cuni.cz
  221951978 dle dohody 
RNDr. Lenka Krajňáková, Ph.D.


lenka.krajnakova
@natur.cuni.cz

A6
350
221951386 po předchozí dohodě e-mailem
RNDr. Vít Jančák, Ph.D. jancak
@natur.cuni.cz
A6
370A
221951427 po předchozí e-mailové domluvě
RNDr. Jakub Jelen, Ph.D.

jakub.jelen
@natur.cuni.cz

Na Slupi 15 728368944 po předchozí e-mailové domluvě
RNDr. Libor Jelen, Ph.D. libjel
@natur.cuni.cz
A6
220
221951381 ÚTERÝ 10.00 - 12.00
Mgr. Vojtěch Kadlec, Ph.D. vojtech.kadlec
@natur.cuni.cz
A6
303
221951385 po předchozí dohodě e-mailem
RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. zdenek.kucera
@natur.cuni.cz
A6
vlevo
u VG
221951976 po předchozí dohodě e-mailem
Mgr. Ivana Kulhánová, Ph.D. ivana.kulhanova
@natur.cuni.cz
A6
146B
221951377 po předchozí dohodě e-mailem
Mgr. Martin Lepič, Ph.D. martin.lepic
@natur.cuni.cz

A6

220

221951381 po předchozí dohodě e-mailem
RNDr. Michala Lustigová, Ph.D.

michala.lustigova
@natur.cuni.cz

A6
221
221951388 po předchozí dohodě e-mailem
RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.

tomas.matejcek

@natur.cuni.cz

L5 221951973 po předchozí dohodě emailem
RNDr. Radim Perlín, Ph.D. perlin
@natur.cuni.cz
A6
222
221951383 ÚTERÝ 10.00 - 11.30 nebo po dohodě
RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D. lucie.pospisilova
@natur.cuni.cz
A6
365
221995510 po předchozí dohodě e-mailem
RNDr. Petra Špačková, Ph.D. petra.spackova
@natur.cuni.cz
A6
365
221951379 po předchozí dohodě e-mailem

RNDr. Jiří Vágner, Ph.D.

(ERASMUS+ agenda)

vagner
@natur.cuni.cz
A6
342
221951397 ČTVRTEK 12.00 - 13.00 a po dohodě e-mailem
Koordinátoři SIS        
PhDr. Martina Tůmová, Ph.D.  (koordinátorka pro Bc. a NMgr. studium) martina.tumova
@natur.cuni.cz
223c 221951382 konzultace po předchozí dohodě emailem

Vladimíra Dzúrová, MBA

(koordinátorka Ph.D. studia)

 vladimira.dzurova
@natur.cuni.cz
223c 221951382 konzultace po předchozí dohodě emailem
Sekretaritát        
Vilma Secová ksgrrsek
@natur.cuni.cz
A6
223
221951389 PONDĚLÍ - PÁTEK 9.00 - 12.00 a 13.00 - 15.00
Hana Gregor ksgrrsek
@natur.cuni.cz
A6
223
221951389 PONDĚLÍ - PÁTEK 9.00 - 12.00 a 13.00 - 15.00

Zkratky pracovišť:
A6 - Albertov 6
H3 - Horská 3
L5 - Legerova 5

Akce dokumentů