E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníExterní učitelé

Seznam externích spolupracovníků naší katedry
Jméno Instituce
doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc.  
Prof. MUDr. Martin Bobak, Ph.D. University College London (UCL)
Dr. Radhika Borde Charles University, Faculty of Science
Mgr. Daniel Čermák Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha
MgA. Lucie Doleželová, Ph.D.  
RNDr. Václav Frajer  
Ing. Michal Gärtner, BA, Ph.D.  
PhDr. Mgr. Bc. Adam Horálek, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci
RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA Hygienická stanice hlavního města Prahy
doc. RNDr. Petr Jehlička, Ph.D. Open University, UK
doc. RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha
doc. RNDr. Hana Kűhnlová, CSc.  
RNDr. Mgr. Jiří Martínek Historický ústav AV ČR, v.v.i., Praha
Mgr. Josef Miškovský, Ph.D.  
Ing. RNDr. Martina Pásková, Ph.D. Ministerstvo životního prostředí ČR
Mgr. et Mgr. Karolína Pauknerová, Ph.D. Fakulta humanitních studií UK v Praze
Prof. Hynek Pikhart, Ph.D. University College London (UCL)
prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. Historický ústav AV ČR, v.v.i., Praha
doc. RNDr. Jana Šiftová, Ph.D.  
RNDr. Jan Vozáb, Ph.D. Berman Group, Praha
RNDr. Mgr. Pavla Žížalová, Ph.D.  

 

 

 

Akce dokumentů