E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníExterní učitelé

Seznam externích spolupracovníků naší katedry
Jméno Instituce
Prof. MUDr. Martin Bobak, Ph.D. University College London (UCL)
Dr. Radhika Borde Charles University, Faculty of Science
Mgr. Daniel Čermák Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha
MgA. Lucie Doleželová, Ph.D.  
RNDr. Václav Frajer  
Ing. Michal Gärtner, BA, Ph.D.  
PhDr. Mgr. Bc. Adam Horálek, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci
JUDr. PhDr. Michal Illner, CSc. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha
RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA Hygienická stanice hlavního města Prahy
RNDr. Petr Jehlička, Ph.D. Open University, UK
RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha
RNDr. Mgr. Jiří Martínek Historický ústav AV ČR, v.v.i., Praha
Mgr. Josef Miškovský, Ph.D.  
Ing. RNDr. Martina Pásková, Ph.D. Ministerstvo životního prostředí ČR
Mgr. et Mgr. Karolína Pauknerová, Ph.D. Fakulta humanitních studií UK v Praze
Prof. Hynek Pikhart, Ph.D. University College London (UCL)
prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. Historický ústav AV ČR, v.v.i., Praha
RNDr. Jan Vozáb, Ph.D. Berman Group, Praha
RNDr. Mgr. Pavla Žížalová, Ph.D.  

 

 

 

Akce dokumentů