E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVěda a výzkum

Výzkum na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje se dlouhodobě zaměřuje na odhalení klíčových procesů a mechanismů sociálně-prostorových nerovnoměrností a jejich podmíněností na různých řádovostních úrovních. Cílem výzkumů je analytické a syntetické hodnocení vývoje a úrovně regionální, demografické, socioekonomické a sociokulturní diferenciace společnosti v období její posttotalitní a post-industriální transformace.

V této sekci se můžete seznámit s aktuálně řešenými projekty a granty na naší katedře. Současně se můžete seznámit s výsledky našeho výzkumu, které byly publikovány v odborných časopisech na Web of Science.

Členové katedry se také podílí na popularizaci a propagaci výsledků svých výzkumů. V této sekci si můžete prohlédnout vybrané výstupy v televizinovinách a rozhlasu.

Na katedře působí výzkumné týmy, které jsou organizovány v následujících výzkumných centrech.

 

 

 

Akce dokumentů