E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProjekty a granty

V následující sekci si můžete prohlédnout aktuálně řešené projekty a granty řešené pro různé zadavatele (GAČR, GAUK, TAČR, FP7, sektorová ministerstva aj.)

Projekty Grantové agentury České republiky Doba řešení Vedoucí řešitel
Rezidenční segregace a mobilita cizinců: analýza sousedství, rezidenčních drah a sousedských efektů 2019-2021 dr. Křížková
Udržitelnost změn sanitačních poměrů v zemích s nízkým a středním příjmem 2019-2021 doc. Novotný
Výzkum zapojení firem do globálních produkčních sítí: regionální a odvětvová analýza firem působících v České republice 2019-2021 doc. Blažek
Změny v prostorové dělbě práce evropského automobilového průmyslu 2019-2021 prof. Pavlínek
Současné změny sociálního prostředí v českých suburbiích 2018-2020 doc Ouředníček
V jádru nebo na periferii? Dopad měnící se povahy hranic na socioekonomický rozvoj českých příhraničních regionů z institucionálního pohledu 2018-2020 dr. Netrdová
Globalizace a její regionální ozvuky: příklad evropského pivovarnictví 2018-2020 dr. Hasman
Postsekularismus v Česku: vývojové tendence a regionální diferenciace 2017-2019 dr. Havlíček
Potraviny a město: geografie městského zemědělství v českém kontextu 2017-2019 doc. Spilková
Specifika evolučních trajektorií středoevropských regionů: poznání hlavních hybných sil a procesů na příkladu Česka 2017-2019 dr. Květoň
Současné změny sociálního prostředí v českých suburbiích 2018-2020 doc. Ouředníček
Globalizace a její regionální ozvuky: příklad evropského pivovarnictví 2018-2020 dr. Hasman
V jádru nebo na periferii? Dopad měnící se povahy hranic na socioekonomický rozvoj českých příhraničních regionů z institucionálního pohledu 2018-2020 dr. Netrdová
     
Projekty Technologické agentury České republiky Doba řešení Vedoucí řešitel
Řízená migrace se zvláštním zaměřením na Ukrajinu jako nástroj pro snížení deficitu pracovní síly a zvýšení konkurenceschopnosti českého průmyslu 2018-2020 doc. Drbohlav
Reálné populace v Praze a Středočeském kraji: monitoring denní mobility a populační prognóza 2018-2020 doc. Ouředníček
Socioekonomický vývoj nemetropolitních oblastí České republiky se zřetelem na rozvojové potřeby jednotlivých regionů 2018-2020 dr. Perlín
Aplikace poznatků současného výzkumu politické geografie ve výuce geografie a sociálně-vědních předmětů na středních školách 2019-2021 dr. Hána
Adaptivní aplikace rozvoje mapových dovedností 2019-2020 dr. Hanus
Vývojová dynamika segregace a sociálního vyloučení v území 2019-2022 prod. Sýkora
Systém hodnocení a srovnávání kvality života obyvatel České republiky v regionální dimenzi 2019-2022 dr. Netrdová

 

Projekty Grantové agentury Univerzity Karlovy Doba řešení Vedoucí řešitel
Víceúrovňová separace ruských imigrantů v postsocialistickém městě 2018- Ignatyeva, Ekaterina
Proces výběru nového místa bydliště obyvatel Pražského městského regionu 2018- Marie Horňáková
Diferenciace proměn vnitřního města Prahy a jejich dopady na dlouhodobé rezidenty 2018- Jan Sýkora
Globální výrobní sítě a pracovní síla: odbory v automobilovém průmyslu Česka a Slovenska 2019- Monika Martišková
Porozumění vztahu mezi fyzickým a sociálním prostředím v českých suburbiích 2019- Greta Kukeli
Migrační trajektorie dospívající generace v pražském zázemí 2019- Otakar Bursa
Role cizinců v klíčových (post)transformačních procesech v českých městech 2019- Adam Klsák
Percepce bezpečnosti v městském cestovním ruchu střední Evropy 2019- Tomáš Krajňák
Alternativní ekonomické prostory v Indii 2019- Adam Čajka
Strategie žáků při řešení úloh vyžadujících práci s mapou 2017-  Havelková, Lenka

Akce dokumentů