E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDartmouth College (tzv.Americký semestr)

Již 26 let probíhá každoročně na naší katedře tzv. Americký semestr – program vzájemné spolupráce mezi Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy a jednou z nejprestižnějších amerických univerzit Dartmouth College (New Hampshire, USA). Meziuniverzitní spolupráce, v jejímž rámci přijíždí do Prahy každoročně v březnu skupina amerických studentů, vznikla v roce 1994, a to především zásluhou prof. George Demko a jeho českých kolegů, doc. Ivana Bičíka, prof. Dušana Drbohlava a dr. Ludvíka Kopačky.

Hlavním cílem programu je poskytnout americkým studentům ucelený přehled o geografii Česka v kontextu vývoje Evropy, a zvláště zemí střední a východní Evropy. V několika ucelených přednáškových blocích doplněných řadou tematicky navazujících exkurzí jsou studenti postupně seznámeni se všemi podstatnými stránkami prostorového a sociálního vývoje Česka, zejména v posledních desetiletích. Studenti tak získávají také základní přehled o české geografii. Po absolvování přehledové zkoušky na konci prvního měsíce programu, na přelomu dubna a května, zpracovávají studenti vlastní skupinové výzkumné projekty. Kromě studijních aktivit však mají účastníci programu dostatek prostoru také pro poznávání české a středoevropské kultury a navazování odborných i přátelských kontaktů s českými studenty. Celý program se odehrává vždy od konce března do konce května.

 

Realizace mezinárodní spolupráce s prestižní americkou univerzitou je také pro českou stranu významným obohacením o nové odborné i lidské zkušenosti, a to nejen pro vyučující, ale rovněž pro bakalářské, magisterské i postgraduální studenty geografické sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, kteří jsou zapojeni do organizace programu. Prostřednictvím společných setkání během exkurzí a dalších součástí programu i během neformálních sportovních či kulturních aktivit mají studenti možnost navázat kontakty s americkými kolegy a v neposlední řadě se i zdokonalit v angličtině.

V důsledku pandemie Covid-19 byl  27. ročník Amerického semestru zrušen a přesunut na rok 2021.

Aktuální informace o Americkém semestru naleznete na stránkách programu:

http://americanterm.natur.cuni.cz/

 

 

 

Akce dokumentů