E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRNDr. Petra Špačková, Ph.D.

Albertov 6, 128 43 Praha 2
Tel.: 221 951 379

Mail: petra.spackova@natur.cuni.cz

 

 

 

 

 

Vědecko výzkumné zaměření

Od ukončení magisterských studií intenzivně pracuje v rámci výzkumného týmu Urrlab (Urbánní a regionální laboratoř). Věnuje se tématům rezidenční mobility a stability, migrace, každodenní mobility a genderu, sociálnímu prostředí ve městě, v suburbiích a na venkově, komunitním studiím, geografii města, procesu urbanizace a suburbanizace, sídlištím, sociální deprivaci a dalším souvisejícím tématům.

Více informací na webových stránkách Urrlabu.

Pedagogická činnost
Výzkumné projekty a granty
Publikace
Google Scholar
Researchgate

Akce dokumentů