E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášenídoc. RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D.

Albertov 6, 128 43 Praha 2
E-mail: pavlina.netrdova@natur.cuni.cz

Researcher ID: B-4826-2013
Scopus ID: 35318298600
ORCID: 0000-0001-6102-1567

Členka výzkumného týmu CEGARR (Centrum ekonomické geografie a regionálního rozvoje) a GeoQol (Centrum výzkumu zdraví, kvality života a životního stylu v geo-demografických a společensko-ekonomických souvislostech)

Členka univerzitního výzkumného centra UNCE – Regiony a lokality v podmínkách intenzivní globalizace: hybné síly a mechanismy jejich vývoje

Vědecko-výzkumné zaměření

využití kvantitativních metod v sociální geografii
metody prostorové analýzy
aplikovaná statistika
měření regionálních nerovnoměrností
prostorové aspekty regionálního rozvoje

Podíl na výzkumné, vědecké a organizační práci
Pedagogická činnost
Výzkumné projekty a granty
Publikace
Google Scholar
Researchgate

Akce dokumentů