E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProf. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D.

Albertov 6, 128 43 Praha 2
Tel.: 221 951 385

Mail: sykora@natur.cuni.cz

 

Osobní stránka

http://web.natur.cuni.cz/~sykora/

 

Centrum pro výzkum měst a regionů

http://web.natur.cuni.cz/cvmr/

 

Vědecko-výzkumné zaměření

• proměny postsocialistických měst
• teoretické přístupy ke studiu měst a jejich vnitřní prostorové struktury
• změny fyzických, funkčních a sociálních prostorových struktur města
• procesy proměny čvrtí a městských lokalit, gentrifikace, suburbanizace
• sídelní systém, integrita a diferenciace, hierarchické a polycentrické uspořádání
• globalizace a její vliv na proměny měst, sídelních a regionálních struktur
• rezidenční segregace
• sociální kapitál a územní rozvoj
• trh s nemovitostmi a jeho vliv na proměny města
• bydlení a bytová politika
• ontologie a epistemologie geografického poznání

Podíl na výzkumné, vědecké a organizační práci
Pedagogická činnost
Výzkumné projekty a granty
Publikace
Google Scholar

Researchgate

Akce dokumentů