E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení



RNDr. Jiří Hasman, Ph.D.

Legerova 5, místnost č. 319
kontakt: hasman@natur.cuni.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výzkumné zaměření:
- geografie mezinárodní migrace (zejm. analýza prostorového rozmístění migrantů)
- postoje k mezinárodní imigraci a imigrantům (a jejich přesah na volební geografii)
- analýza kvantitativních dat
- birogeografie
- rozvojová geografie
- regionální geografie Afriky

Pedagogická činnost
Výzkumné projekty a granty
Publikace

Researchgate
ORCID
Google Scholar

Akce dokumentů