E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCentrum výzkumu geografie volného času (GeoVoČ)

Webová prezentace výzkumného centra: http://web.natur.cuni.cz/ksgrrsek/geovoc/

Centrum výzkumu geografie volného času (GeoVoČ) si klade za cíl přispívat k poznání reality zejména v oblasti vývoje a proměn regionální diferenciace cestovního ruchu. Jsou analyzovány nové trendy v poptávce a nabídce, aktuální formy cestovního ruchu, dopady cestovního ruchu na geografické prostředí. V oblasti životního stylu jsou sledovány změny prostorového chování obyvatelstva a územní projevy a dopady volnočasových aktivit. Stěžejním tématem je dlouhodobě druhé bydlení – jeho vývoj, současné změny, trendy a predikce. Širší rámec tvoří výzkum regionální identity aktérů ve venkovském prostředí a percepceturistického prostoru, v aplikovaných studiích pak vliv uvedených jevůa procesů na lokální a regionální rozvoj. Dalším ze specifických témat zkoumaných v rámci centra GeoVoč je také nakupování a spotřebitelské chování populace a fenoménu spotřebitelské společnosti obecně s přihlédnutím k současným trendům udržitelné spotřeby.

Akce dokumentů