E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCentrum výzkumu zdraví, kvality života a životního stylu v geo-demografických a společensko-ekonomických souvislostech (GeoQol)

Webová prezentace výzkumného centra: http://geoqol.natur.cuni.cz/

Centrum GeoQol nabízí základní a aplikovaný výzkum aktuálních společenských jevů a procesů z oblasti zdraví, kvality života a životního stylu v ČR a v evropském prostoru – přenos poznatků do praxe (veřejné správě a podnikům pro krátkodobé i dlouhodobé plánování a rozhodování). Výzkum je zaměřen na studium sociálně-prostorových nerovností na různých měřítkových úrovních územního členění, a to na úrovni obcí (v případě velkých měst, pak i na úrovni městských částí) regionů, státu, včetně analýzy pozice v Evropě. Centrum zároveň představuje platformu pro další formy vzdělávání; do práce na projektech se zapojují studenti postgraduálního a pregraduálního studia (v rámci svých doktorských či magisterských závěrečných prací). Členové centra dlouhodobě spolupracují se špičkovými zahraničními pracovišti, neméně důležitá je ale i mezioborová spolupráce v rámci českého prostoru.

Akce dokumentů