E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýzkumné centrum dopravní geografie (CeDoG)

Webová prezentace centra: http://geografiedopravy.cz

Výzkumné centrum dopravní geografie (CeDoG) při katedře sociální geografie a regionální rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze je neformální platformou akademických pracovníků, postgraduálních studentů i externích spolupracovníků, kteří se věnují výzkumným tématům ekonomické geografie dopravy. Členové centra dopravní geografie se dlouhodobě věnují výzkumu a hodnocení dopravy jako mechanismu proměn organizace společnosti na příkladu českého sídelního a regionálního systému. Odborné práce zaměřují zejména na analýzy geografických podmíněností dopravy, interakce v systému osídlení, hodnocení dopravní dostupnosti, vyjížďce obyvatel a vlivům kapacitních komunikací na regionální rozvoj. V CeDoG jsou řešeny výzkumné otázky v rámci realizovaných projektů základního i aplikovaného výzkumu. V současné době je pozornost věnována zejména hodnocení intenzity a struktury dopravních interakcí, identifikaci podmiňujících faktorů, územní diferenciaci v Česku a aplikaci základních modelů (interakční modely, logit modely).

Akce dokumentů