E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGeografické migrační centrum - GEOMIGRACE

Webová prezentace centra: http://geomigrace.cz/

Členové Geografického migračního centra – GEOMIGRACE - se zaměřují na výzkum současných procesů migrace a integrace migrantů do společnosti cílových migračních zemí. Kromě základního monitorování daných procesů se výzkumná činnost koncentruje zejména na analýzy podmíněností, mechanismů a dopadů mezinárodní migrace a integrace cizinců především v Česku v širším středoevropském kontextu s důrazem na situaci post-sovětských a vietnamských imigrantů. Sekundárním výzkumným okruhem pak je vnitřní migrace obyvatelstva, stejně jako i další formy mobility obyvatelstva. Kromě orientace na základní výzkum členové centra pracují také na studiích s aplikovaným charakterem, především směřujících do oblasti analýzy české migrační politiky. Výzkum je založen na interdisciplinárním přístupu s důrazem na geografické aspekty problematiky. Používány jsou jak kvantitativní, tak i kvalitativní metody, a to především ve vzájemné kombinaci. Výsledky výzkumných aktivit jsou publikovány v odborných časopisech doma i v zahraniční. V posledních čtyřech letech byly také výzkumné výsledky zúročeny v publikování 3 knih.
 

Akce dokumentů