E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCentrum pro výzkum otázek regionální a politické geografie (REGPOL)

Webová prezentace výzkumného centra. http://web.natur.cuni.cz/ksgrrsek/regpol

Centrum pro výzkum otázek regionální a politické geografie (REGPOL) se v současné době formuje na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a jeho dosavadní aktivity jsou spjaté především s pracemi P. Dostála. Své badatelské úsilí zaměřuje na regionální integrační a diferenciační tendence v Česku v kontextu Evropy a globalizačních procesů. Hlavním cílem nově se formující pracovní skupiny je sdílet a diskutovat témata regionální, politické a kulturní geografie s důrazem na jejich řešení na různých a vzájemně propojených geografických/měřítkových úrovních. Hlavní témata, na něž se tato pracovní skupina bude zaměřovat, představují: 1) regionální integrační a diferenciační procesy v Česku s důrazem na vztahy centrum – periferie; 2) integrační a diferenciační tendence v Evropě s důrazem na Evropskou unii a socioekonomické, institucionální a kulturní procesy; 3) globalizační procesy s důrazem na socioekonomické, politické a kulturní procesy a měnící se mezinárodní vztahy; 4) rozvojové země v kontextu globálního systému.

Akce dokumentů