E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCentrum pro výzkum v kulturní a historické geografii (KUHIG)

Webová prezentace výzkumného centra: http://web.natur.cuni.cz/ksgrrsek/kuhig/

Centrum pro výzkum v kulturní a historické geografii (KUHIG) je pracovním výzkumným týmem pracovníků katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK v Praze. Zaměřuje se na výzkum v oblasti kulturní a historické geografie, religiózní geografie, environmentálních dějin a dějin geografie. A to především na otázky identit, dědictví a náboženství tak, jak přesahují zejména do tematických oblastí regionální geografie, výzkumu proměn krajiny a osídlení, institucionalizace a rozvoje regionů, geografického vzdělávání. V aplikované sféře spojují členové týmu svou činnost především s oblastmi ochrany kulturního a přírodního dědictví a regionálního rozvoje. Členové centra jsou zapojeni do aktivit řady odborných společností, podílejí se na výzkumných a organizačních aktivitách v rámci mezinárodních struktur, přípravě a organizaci seminářů a konferencí. Dlouhodobě je rozvíjena spolupráce s domácími i zahraničními institucemi obdobného zaměření, především však s Historickým ústavem AV ČR, v.v.i. (Výzkumné centrum historické geografie).

Akce dokumentů