E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýzkumné centrum změn využití ploch Česka (LUCC Czechia)

Webová prezentace výzkumného centra: http://web.natur.cuni.cz/ksgrrsek/lucc/

Centrum je zaměřeno na výzkum dlouhodobých změn krajiny. Využívá k tomu originální databázi o využití ploch pro cca 9 000 srovnatelných územních jednotek Česka za posledních 170 let, která byla týmem spolupracovníků vytvořena. Kromě toho členové týmu analyzují terénním průzkumem, využitím dat dálkového průzkumu Země a archivních podkladů v modelových územích Česka změny ve využití krajiny.
Klíčovým tématem výzkumu je regionální diferenciace využití ploch a postupně se formující typologické regiony podobné struktury využití ploch a jejího vývoje a analýza hybných sil krajinné proměny. Témata tým analyzuje v kontextu vývoje využití krajiny ve středoevropském a globálním kontextu. Centrum se podílí na výzkumných, organizačních aktivitách a konferencích pořádaných komisí IGU/LUCC, které vedoucí centra od roku 2006 předsedá a dalších vědeckých sítích (ESEH, ASEH, IALE).

Akce dokumentů