E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSkupina neurobiologie chování a paměti


Pracovní skupina neurobiologie paměti se zabývá studiem úlohy mozkových struktur (hipokampu, korových oblastí) a neuropřenašečových systémů ve zpracování prostorové informace a jednotlivých fázích paměti (učení, uchovávání, vybavování). Nověji se též zabýváme neurobiologickými mechanismy, které podmiňují stresové reakce, a jejich vztahem k učení a paměti.

Většina experimentálních přístupů využívaných ve studiu neurobiologických mechanismů chování a paměti kombinují hodnocení chování experimentálních zvířat s měřením aktivity nebo experimentálním ovlivněním funkce nervové soustavy. Náš výzkum se proto opírá o dva metodické okruhy. Behaviorální metody, které zahrnují běžně používané (Morrisovo vodní bludiště, vyvýšené křížové bludiště, aj.) i nové a inovativní modely prostorového chování, využíváme pro hodnocení kognitivních (paměť, schopnost řešit úlohu), afektivních (např. stres) a procedurálních (motorika) složek chování. Experimentální metody, mezi které patří např. stereotaktické operace mozku (např. pro cílené léze mozkových struktur, implantace elektrod, injekčních kanyl, apod.), systémové i lokální podávání farmak, elektrofyziologie in vivo a histologické techniky slouží ke studiu neurobiologických korelátů chování a paměti.

 

vedoucí: Mgr. Petr Telenský, Ph.D. (tel. 221951772)
laboratoř: Viničná 7, 2. suterén, č. dv. S018 (a zvěřinec)

Akce dokumentů