E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýzkum na katedře fyziologie


Fyziologie je charakteristická svou komplexností a mezioborovým přístupem ke studiu životních procesů a díky svému velmi širokému teoretickému i výzkumnému záběru zaujímá ústřední postavení v rámci ostatních oborů přírodních věd.

Podle tematického zaměření probíhá výzkumná činnost pracovníků katedry v pěti pracovních skupinách. Tyto skupiny však nejsou izolovanými uzavřenými jednotkami, ale úzce spolupracují v rámci společně řešených výzkumných projektů. Kromě toho zde existuje a rozvíjí se tradiční spolupráce s různými dalšími pracovišti základního a resortního výzkumu u nás (např. Fyziologický ústav AV ČR, Ústav molekulární genetiky AV ČR, Ústav experimentální medicíny AV ČR, Endokrinologický ústav, Státní zdravotní ústav, Národní ústav duševního zdraví, lékařské fakulty Univerzity Karlovy) i v zahraničí (např. University of Bergen, University of Glasgow, University of Milan, University of Padova, State University of New York, Arizona State University, Pennsylvania State Uiversity, University of Manitoba, Nencki Institute of Experimental Biology in Warsaw, Ústav molekulárnej fyziologie a genetiky SAV v Bratislavě).


Skupina membránových receptorů a buněčné signalizace

Skupina fyziologie svalů a signalizace chladové aklimace

Skupina fyziologických adaptací a biorytmů

Skupina neurobiologie chování a paměti

Skupina fyziologie epitelů a transportních procesů

 

 

Akce dokumentů