E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOblasti výzkumu


V současné době se pracovníci katedry zabývají studiem řízení metabolismu (energetickou homeostázou) na úrovni celého organismu i na úrovni jedné buňky, vlivem abiotických faktorů vnějšího prostředí na fyziologické funkce (termoregulace, adaptace), energetikou svalové buňky pod vlivem různých podnětů, ale také transportními procesy ve střevě, biologickými hodinami a mechanismy učení. V centru zájmu je dlouhodobě také problematika buněčných a molekulárních mechanismů receptorové signalizace. Metodami molekulární farmakologie, elektrofyziologie, biochemie a pokročilých zobrazovacích technik se zkoumají membránové receptory pro nervové přenašeče, iontové kanály a další signální či regulační molekuly (např. trimerní G proteiny a regulátory jejich funkce, adenylylcyklázy a fosfolipázy). Tyto experimenty jsou prováděny na vybraných geneticky upravených buněčných liniích i na přirozených izolovaných orgánech či tkáních. Obecně jsou různé fyziologické procesy sledovány nejen na buněčné úrovni, ale velká pozornost je věnována také snaze postihnout komplexnost mechanismů řídících fyziologické funkce celého organismu.


Hlavní témata současných výzkumných projektů

 • Molekulární mechanismy kardioprotektivního působení vzdáleného preconditioningu a adaptace na chronickou hypoxii nebo zvýšenou fyzickou zátěž
 • Kardioprotektivní a neuroprotektivní účinky opioidů
 • Molekulární mechanismy vzniku závislosti a tolerance při dlouhodobém působení opioidů
 • Bioenergetika a buněčné dýchání, oxidativní stres
 • Biologické hodiny a jejich regulace
 • Narušené biorytmy, spánková deprivace - vliv na kardiovaskulární a nervový systém
 • Termoregulace, hibernace, horečka a adaptace na chlad
 • Signální systémy receptorů spřažených s trimerními G proteiny, mechanismy desenzitizace hormonálního působení
 • Vliv stresu a výživy na paměťové procesy a učení
 • Transportní procesy ve střevní stěně
 • Apoptotické procesy v lidském endometriu


Řešení výzkumných projektů často probíhá ve spolupráci s jinými odděleními nebo katedrami PřF, Fyziologickým ústavem AV ČR, Ústavem molekulární genetiky AV ČR, Endokrinologickým ústavem, Státním zdravotním ústavem, Národní ústav duševního zdraví, lékařskými fakultami Univerzity Karlovy a Ústavem molekulárnej fyziológie a genetiky SAV.

Akce dokumentů