E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýznamné výsledky našeho současného výzkumu

 

  • nález významných změn v expresi podjednotek G proteinů a některých isoforem adenylylcyklázy (a rovněž v aktivitě tohoto enzymu) během ontogenetického vývoje vybraných částí potkaního mozku
  • zjištění klíčového významu integrity buněčné membrány pro účinný přenos signálů prostřednictvím receptorů spřažených s G proteiny a také pro normální průběh desensitizace hormonální odpovědi
  • potvrzení předpokládané role membránových mikrodomén v transmembránové signalizaci řízené trimerními G proteiny
  • nález strukturální role přirozených substrátů kreatinkinasy v kosterním svalu kromě jejich energetického významu
  • zjištění zvýšené exprese rozpřahujícího proteinu UCP2 v bílé tukové tkáni a zvýšené denzity β-adrenergních receptorů na lymfocytech otužilců, které potvrzuje významný podíl chladem indukované adrenergní netřesové termogeneze u takto adaptovaných dospělých lidí
  • identifikace molekulárních komplexů TRH receptoru a G11α proteinu
  • zjištění významného vlivu dlouhodobého podávání morfinu na funkci signalizace adenylylcyklázy a na expresi proteinů v srdci
  • potvrzení klíčové role hipokampu při vyhýbání se pohyblivým objektům

 

Významné publikace pracovníků katedry v posledních 5 letech

Vodicka M, Ergang P, Mikulecka A, Rehakova L, Klusonová P, Makal J, Sotak M, Musilkova J, Zach P, Pacha J. Regulation of 11β-hydroxysteroid dehydrogenase type 1 and 7α-hydroxylase CYP7B1 during social stress. PLoS One2014;9(2):e89421.

Hejnova LHahnova K, Kockova R, Svatunkova J, Sedmera D, Novotny J. Adenylyl cyclase signaling in the developing chick heart: the deranging effect of antiarrhythmic drugs. Biomed Res Int. 2014; 2014:463123.

Kaniakova M, Skrenkova K, Adamek S, Vyskocil F, Krusek J. Different effects of lobeline on neuronal and muscle nicotinic receptors. Eur J Pharmacol. 2014; 738:352-9.

Khuzakhmetova V, Samigullin D, Nurullin L, Vyskočil F, Nikolsky E, Bukharaeva E. Kinetics of neurotransmitter release in neuromuscular synapses of newborn and adult rats. Int J Dev Neurosci. 2014;34:9-18.

Radosinska J, Bacova B, Knezl V, Benova T, Zurmanova J, Soukup T, Arnostova P, Slezak J, Gonçalvesova E, Tribulova N. Dietary omega-3 fatty acids attenuate myocardial arrhythmogenic factors and propensity of the heart to lethal arrhythmias in a rodent model of human essential hypertension. J Hypertens. 2013;31(9):1876-85.

Waskova-Arnostova P, Kasparova D, Elsnicova B, Novotny J, Neckar J, Kolar F, Zurmanova J. Chronic hypoxia enhances expression and activity of mitochondrial creatine kinase and hexokinase in the rat ventricular myocardium. Cell Physiol Biochem. 2014; 33(2):310-20.

Bendová Z, Janoušková H, Svobodová I. Circadian rhythm and photic induction of the C-terminal splice variant of NMDAR1 subunit in the rat suprachiasmatic nucleus. Synapse. 2014; 68(2):85-88.

Ujcikova H, Brejchova J, Vosahlikova M, Kagan D, Dlouha K, Sykora J, Merta L, Drastichova Z, Novotny J, Ostasov P, Roubalova L, Parenti M, Hof M, Svoboda P. Opioid-Receptor (OR) Signaling Cascades in Rat Cerebral Cortex and Model Cell Lines: the Role of Plasma Membrane Structure. Physiological Research. 2014; 63(1):S165-S176

A. Bhattacharya, V. Vávra, I. Svobodová, Z. Bendová, G. Vereb, H. Zemková. Potentiation of inhibitory synaptic transmission by extracellular ATP in rat suprachiasmatic nuclei. Journal of Neuroscience. 2013; 33(18):8035-8044.

M. Klevstigová, D. Manakov, D. Kašparová, I. Brabcová, F. Papoušek, J. Žurmanová, V. Zídek, J. Šilhavý, J. Neckář, M. Pravenec, F. Kolář, O. Nováková, J. Novotný. Transgenic rescue of defective Cd36 enhances myocardial adenylyl cyclase signaling in spontaneously hypertensive rats. Pflugers Archiv European Journal of Physiology. 2013; 465 (10):1477-1486.

R. Kockova, J. Svatunkova, J. Novotný, L. Hejnová, B. Ostadal, D. Sedmera. Heart rate changes mediate the embryotoxic effect of antiarrhythmic drugs in the chick embryo. American Journal of Physiology - Heart and Circulatory Physiology. 2013; 304(6):H895-H902.

J. Radošinská, B. Bačová, V. Knezl, T. Beňova, J. Žurmanová, T. Soukup, P. Arnoštová, J. Slezák, E. Gonçalvesova, N. Tribulová. Dietary omega-3 fatty acids attenuate myocardial arrhythmogenic factors and propensity of the heart to lethal arrhythmias in a rodent model of human essential hypertension. Journal of Hypertension. 2013; 2013(31):1876-1885.

M. Rokič, S. Stojilkovic, V. Vavra, P. Kuzyk, V. Tvrdoňová, H. Zemkova. Multiple Roles of the Extracellular Vestibule Amino Acid Residues in the Function of the Rat P2X4 Receptor. PLoS ONE. 2013; 8(3):e59411.

J. Škrabalová, Z. Drastichová, J. Novotný. Morphine as a Potential Oxidative Stress-Causing Agent. Mini-Reviews in Organic Chemistry. 2013; 10(4):367-372.

I. Švandová, B. Volfová, J. Záhumenský, E. Kučera, J. Novotný. The proteome differences – new trend of placenta examination. Bratislavske Lekarske Listy. 2013; 2013(114):669-669.

P. Wasková-Arnoštová, B. Elsnicová, D. Kašparová, O. Šebesta, J. Novotný, J. Neckář, F. Kolář, J. Žurmanová. Right-To-Left Ventricular Differences in the Expression of Mitochondrial Hexokinase and Phosphorylation of Akt. Cellular Physiology and Biochemistry. 2013; 2013(31):66-79.

J. Žurmanová, T. Soukup. Comparison of myosin heavy chain mRNAs, protein isoforms and fiber type proportions in the rat slow and fast muscles. Physiological Research. 2013; 2013(62):445-453.

M. Bencze, M. Behuliak, J. Zicha. The Impact of Four Different Classes of Anesthetics on the Mechanisms of Blood Pressure Regulation in Normotensive and Spontaneously Hypertensive Rats. Physiological Research. 2013; 2013(62):471-478.

Skrabalova J., Neckar J., Hejnova L., Bartonova I., Kolar F., Novotny J. Antiarrhytmic effect of prolonged morphine exposure is accompanied by altered myocardial adenylyl cyclase signaling in rats. Pharmacol. Rep. 2012; 64:351-359.

Drastichova Z., Novotny J. Identification of a preassembled TRH receptor-Gq/11 protein complex in HEK293 cells. Cell Struct. Funct. 2012; 37:1-12.

Drastichova Z., Novotny J. Identification and subcellular localization of molecular complexes of Gq/11α protein in HEK293 cells. Acta Biochim. Biophys. Sin. 2012;44:641-649.

Lindovský J., Petrov K., Krusek J., Reznik V.S., Nikolsky E.E., Vyskocil F. Effect of tissue-specific acetylcholinesterase inhibitor C-547 on α3β4 and αβεδ acetylcholine receptors in COS cells. Eur. J. Pharmacol. 2012; 688:22-66.

Bendova Z., Sladek M., Svobodova I. The expression of NR2B subunit of NMDA receptor in the suprachiasmatic nucleus of Wistar rats and its role in glutamate-induced CREB and ERK1/2 phosphorylation. Neurochem. Int. 2012; 61:43-47.

Drastichova Z., Skrabalova J., Jedelsky P., Neckar J., Kolar F., Novotny J. Global changes in the rat heart proteome induced by prolonged morphine treatment and withdrawal. PLoS One. 2012; 7:e47167.

Drastichova Z., Skrabalova J., Neckar J., Kolar F., Novotny J. Prolonged morphine administration alters protein expression in the rat myocardium. J. Biomed. Sci. 2011; 18:89-97.

Telensky P., Svoboda J., Blahna K., Bures J., Kubik S., Stuchlik A. Functional inactivation of the rat hippocampus disrupts avoidance of a moving object. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2011; 108:5414-5418.

Blahna K., Svoboda J., Telensky P., Klement D. Inertial stimuli generated by arena rotation are important for acquisition of the active place avoidance task. Behav. Brain Res. 2011; 216:207-213.

Sotak M., Polidarova L., Musílkova J., Hock M., Sumova A., Pacha J. Circadian regulation of electrolyte absorption in the rat colon. Am. J. Physiol. Gastrointest. Liver Physiol. 2011; 301:G1066-G1074.

Malomouzh A.I., Nikolsky E.E., Vyskočil F. Purine P2Y receptors in ATP-mediated regulation of non-quantal acetylcholine release from motor nerve endings of rat diaphragm. Neurosci. Res. 2011; 71:219-225.

Petrov K.A. Yagodina L.O., Valeeva G.R., Lannik N.I., Nikitashina A.D., Rizvanov A.A., Zobov V.V., Bukharaeva E.A., Reznik V.S., Nikolsky E.E., Vyskocil F. Different sensitivities of rat skeletal muscles and brain to novel anti-cholinesterase agents, alkylammonium derivatives of 6-methyluracil (ADEMS). Br. J. Pharmacol. 2011; 163:732-744.

Volkov E.M., Nurullin L.F., Volkov M.E., Nikolsky E.E., Vyskocil F. Mechanisms of carbacholine and GABA action on resting membrane potential and Na+/K+-ATPase of Lumbricus terrestris body wall muscles. Comp. Biochem. Physiol. A Mol. Integr. Physiol. 2011; 158:520-524.

Adámek S., Vyskocil F. Potassium-selective microelectrode revealed difference in threshold potassium concentration for cortical spreading depression in female and male rat brain. Brain Res. 2011; 1370:215-219.

Ujcikova H., Dlouha K., Roubalova L., Vosahlikova M., Kagan D., Svoboda P. Up-regulation of adenylylcyclases I and II induced by long-term adaptation of rats to morphine fades away 20 days after morphine withdrawal. Biochim. Biophys. Acta. 2011; 1810:1220-1229.

Drastichova Z., Bourova L., Hejnova L., Jedelsky P., Svoboda P., Novotny J. Protein alterations induced by long-term agonist treatment of HEK293 cells expressing thyrotropin-releasing hormone receptor and G11a protein. J. Cell. Biochem. 2010; 109:255-264.

Hornikova D., Herman P., Mejsnar J., Vecer J., Zurmanova J. Creatine kinase structural changes induced by substrates. Biochim. Biophys. Acta. 2009; 1794:270-274.

Akce dokumentů