E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení



Skupina fyziologických adaptací a biorytmů


Tato pracovní skupina se zabývá studiem fyziologické a biochemické podstaty adaptačních mechanizmů (procesů) navozených působením převážně abiotických faktorů prostředí. Zvláštní pozornost je věnována chronobiologickým aspektům. Při práci jsou využívány metody klasické fyziologie a moderní molekulárně biologické přístupy, ale např. také špičková metoda infračervené termografie. Experimenty jsou prováděny nejen na zvířatech (např. při studiu hibernace, kardioprotekce a dalších), ale též na lidských dobrovolnících. Získané nálezy mají nejen teoretický, ale též značný praktický význam.

 

vedoucí: Doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D. (tel. 221951796)
laboratoř: Viničná 7, 1. patro č. dv. 136
 

Akce dokumentů