E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníLaboratoř patogenese cystické fibrosy


Výzkum

 • Příprava a charakterizace slepičích žloutkových protilátek proti virulenčním faktorům bakterií Pseudomonas aeruginosa (PA) a komplexu Burkholderia cepacia (BC)
 • Vývoj a testování myšího modelu mimikujícího stav plic při cystické fibrose (CF)
 • Studium ovlivnění adherence bakterií (PA, BC) na epiteliální buňky ex vivo pomocí protilátek a glykomimetik
 • Interakce fluorescenčně značených bakteriálních lektinů s glykokonjugáty epitelu na řezech lidských plic zdravých subjektů a pacientů s CF

 

Výzkumná skupina: Profylaxe mikrobiálních infekcí u CF 

Lidé

prof. Petr Hodek, Mgr. Kubíčková, Kateřina Vyhnalová

 

 

Výzkumná skupina: Molekulární podstata bakteriální adherence u CF 

Lidé

Mgr. Kubíčková, prof. Petr Hodek, Kateřina Vyhnalová

 

 

 

Témata bakalářských a magisterských prací

Vypsaná a řešená témata naleznete zde

 

Kontakt

Katedra biochemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

Hlavova 2030/8, 128 43 Praha 2, 1. patro, dveře 221

tel: +420 221 951 287

e-mail: hodek@natur.cuni.cz

 

Vizitka laboratoře

Vizitku laboratoře naleznete zde

 

Spolupráce

 • Katedra biochemie, Přírodovědecká fakulta Masarykovy Univerzity, Kamenice 753/5, Brno
 • Department of Pharmaceutical Chemistry, University of Debrecen, Egyetem tér 1, Debrecen, Hungary
 • Ústav lékařské mikrobiologie, 2. LF Univerzity Karlovy a nemocnice Motol, V Uvalu 84, Praha 5
 • Ústav patologie, 3. LF Univerzity Karlovy, Ruská 87, Praha 10
 • IKEM, Vídeňská 1958/9, Praha 4
 • SZÚ, Šrobárova 49/48, Praha 10 
 • Klub nemocných cystickou fibrosou, z.s., Kudrnova 22/95, Praha 5

 

Vybrané publikace

THAI LE, S., MALINOVSKA, L., VAŠKOVÁ, M., MEZŐ, E., KELEMEN, V., BORBÁS, A., HODEK, P., WIMMEROVÁ, M., CSÁVÁS, M.: Investigation of the Binding Affinity of a Broad Array of l-Fucosides with Six Fucose-Specific Lectins of Bacterial and Fungal Origin. Molecules, 24, 2262 (2019).

KUBÍČKOVÁ, B., HADRABOVÁ, J., VAŠKOVÁ, L., MANDYS, V., STIBOROVÁ, M., HODEK, P.: Susceptibility of airways to Pseudomonas aeruginosa infection: mouse neuraminidase model; Monatsh. Chem., 148, 1993–2002 (2017).

VAŠKOVÁ, L., NOSKOVÁ, L., BLÁHOVÁ, B., WIMMEROVÁ, M., DŘEVÍNEK, P., KUBÍČKOVÁ, B., STIBOROVÁ, M., HODEK, P.; Evaluation of anti-PAIIL lectin hen yolk antibody as an agent inhibiting Pseudomonas aeruginosa adherence to epithelial cells. Monatsh. Chem.147, 889-896 (2016).

HADRABOVÁ, J., MAJEROVÁ, B., ČERNÁ, V., MOSEROVÁ, M., HOLUŠA, R., MANDYS, V., STIBOROVÁ, M., STŘÍŽ, I., HODEK, P.; Chicken immunoglobulins for prophylaxis: Effect of inhaled antibodies on inflammatory parameters in rat airways. J. Appl. Biomed., 13, 19-22 (2015).

NOSKOVÁ, L., KUBÍČKOVÁ, B., VAŠKOVÁ, L., BLÁHOVÁ, B., WIMMEROVÁ, M., STIBOROVÁ, M., HODEK, P.; Fluorescent cellular assay for screening agents inhibiting Pseudomonas aeruginosa adherence. Sensors, 15, 1945-1953 (2015).

HODEK, P., TREFIL, P., ŠIMŮNEK, J., HUDEČEK, J., STIBOROVÁ, M.; Optimized protocol of chicken antibody (IgY) purification providing electrophoretically homogenous preparations. Int. J. Electrochem. Sci., 8, 113-124 (2013).

 

Výuka (Katedra biochemie, PřF UK)

Biochemie I (MC250P03C, zimní semestr)

Management biochemie (MC250P50, letní semestr)

Pokročilé praktikum II (MC250C08, letní semestr)

Praktikum z klinické biochemie  (MC250C44, zimní semestr)

 

Alumni

Michaela Vašková

Mgr. 2019

Kateřina Dostálová            

Mgr. 2019

Lucie Vašková

Mgr. 2016

Arina Bolshova

Bc. 2019

Hrdinová Johana

Mgr. 2015

Hadrabová Jana

Mgr. 2015

Libuše Nosková

Mgr. 2013

Barbora Majerová

Mgr. 2013

 

 

Akce dokumentů