E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníModulace klíčových biotransformačních enzymů xenobiotiky

 

Výzkum

  • Studium interakcí potravních doplňků s enzymy biotransformace xenobiotik
  • Vliv dihydromyricetinu na metabolismus ethanolu
  • Studium oxidačního poškození na modelu hepatocytu potkana
  • Interakce střevní mikroflóry s vybranými flavonoidů
  • Úloha střevní mikroflóry v metabolismu léčiv a karcinogenů
  • Interakce vybraných kosmetických aditiv s biotransformačními enzymy

Lidé

prof. Petr Hodek, Štěpán Balatka

 

Kontakt

Katedra biochemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

Hlavova 2030/8, 128 43 Praha 2, 1. patro, dveře 221

tel: +420 221 951 287

e-mail: hodek@natur.cuni.cz

 

Témata bakalářských a magisterských prací

Vypsaná a řešená témata naleznete zde

 

Spolupráce

  • Farmakologický ústav, 1. LF Univerzity Karlovy a VFN, Albertov 4, Praha 2
  • Centrum pokročilého preklinického zobrazování, 1. LF Univerzity Karlovy, Salmovská 3
    Praha 2

 

Řešené projekty

Centrum interakcí potravních doplňků s léčivy a nutrigenetiky, 2012-2018 (GAČR P303/12/G163)

Studium vztahu struktury a funkce cytochromů P450 - stěžejních enzymů metabolismu léčiv a aktivace karcinogenů, 2006-2008 (GAČR 303/06/0928)

 

Vybrané publikace

ŠULC, M., HODEK, P., STIBOROVÁ, M.; The binding affinity of carcinogenic N-nitrosodimethylamine and N-nitrosomethylaniline to cytochromes P450 2B4, 2E1 and 3A6 does not dictate the rate of their enzymatic N-demethylation. Gen. Physiol. Biophys., 29, 175-185 (2010).

HODEK, P., KŘÍŽKOVÁ, J., FREI, E., SINGH, R., ARLT, V. M., STIBOROVÁ, M.; Impact of beta-naphthoflavone on genotoxicity of food-derived carcinogens. Neuro Endocrinol. Lett., 32 (Suppl), 25-34 (2011).

NAIMAN, K., DRAČÍNSKÝ, M., HODEK, P., MARTÍNKOVÁ, M., SCHMEISER, H.H., FREI, E., STIBOROVA, M.; Formation, persistence, and identification of DNA adducts formed by the carcinogenic environmental pollutant o-anisidine in rats. Toxicol Sci., 127, 348-359 (2012)

HODEK, P., KOBLIHOVÁ, J., KIZEK, R., FREI, E., ARLT, V. M., STIBOROVÁ, M.; The relationship between DNA adduct formation by benzo[a]pyrene and expression of its activation enzyme cytochrome P450 1A1 in rat. Environ. Toxicol. Pharmacol., 36, 989-996 (2013).

STIBOROVÁ, J., MANHARTOVÁ, Z., HODEK, P., ADAM, V., KIZEK, R., FREI, E.; Formation of DNA adducts by ellipticine and its micellar form in rats - A comparative study. Sensors, 14, 22982-22997 (2014). 

HODEK, P., FOUSOVA, P., BRABENCOVA, E., MOSEROVA, M., PAVEK, P., ANZENBACHEROVA, E., BROTANEK, J., HUDECEK, J., FREI, E., STIBOROVA, M.; Effect of dihydromyricetin on benzo[a]pyrene activation in rats. Neuro Endocrinol. Lett., 35 (Suppl. 2), 158-168 (2014).

STIBOROVA, M., SCHMEISER, H.H., FREI, E., HODEK, P., MARTINEK, V.; Enzymes Oxidizing the Azo Dye 1-Phenylazo-2-Naphthol (Sudan I) and their Contribution to its Genotoxicity and Carcinogenicity. Curr. Drug. Metab., 15, 829-840 (2014). 

STIBOROVA, M., LEVOVA, K., BARTA, F., DRACINSKA, H., SULC, M., HODEK, P., FREI, E., ARLT, V. M., SCHMEISER, H. H.; Dicoumarol inhibits rat NAD(P)H:quinone oxidoreductase in vitro and induces its expression in vivo. Neuro Endocrinol. Lett., 35 (Suppl. 2), 123-132 (2014).

STIBOROVÁ, M., BÁRTA, F., LEVOVÁ, K., HODEK, P., FREI, E., ARLT, V.M., SCHMEISER, H.H.: The influence of ochratoxin A on DNA adduct formation by the carcinogen aristolochic acid in rats. Arch. Toxicol. 89, 2141-2158 (2015). 

STIBOROVÁ, M., BÁRTA, F., LEVOVÁ, K., HODEK, P., SCHMEISER, H. H., ARLT, V. M., MARTÍNEK, V.; A mechanism of O-demethylation of aristolochic acid I by cytochromes P450 and their contributions to this reaction in human and rat livers: Experimental and theoretical approaches. Int. J. Mol. Sci., 16, 27561-27575 (2015). 

BARTA F., LEVOVA K., HODEK P., SCHMEISER H.H., ARLT V.M., STIBOROVA M.: The effects of heavy metal ions, phthalates and ochratoxin A on oxidation of carcinogenic aristolochic acid I causing Balkan endemic nephropathy. Neuro Endocrinol. Lett., 36 (Suppl. 1), 13–21 (2015). 

KOPEČNÁ-ZAPLETALOVÁ, M., KRASULOVÁ, K., ANZENBACHER, P., HODEK, P., ANZENBACHEROVÁ, E.: Interaction of isoflavonoids with human liver microsomal cytochromes P450: Inhibition of CYP enzyme activities. Xenobiotica, 47, 324-331 (2017). 

BEBOVÁ, M., BOŠTÍKOVÁ, Z., MOSEROVÁ, M., PÁVEK, P., ANZENBACHEROVÁ, E., STIBOROVÁ M., HODEK P.: Modulation of xenobiotic conjugation enzymes by dihydromyricetin in rats. Monatsh. Chem., 148, 2003–2009 (2017). 

MARTÍNEK, V., BÁRTA, F., HODEK, P., FREI, E., SCHMEISER, H.H., ARLT, V.M., STIBOROVÁ, M.: Comparison of the oxidation of carcinogenic aristolochic acid I and II by microsomal cytochromes P450 in vitro: experimental and theoretical approaches. Monatsh. Chem., 148, 1971-1981 (2017).

 

Výuka (Katedra biochemie, PřF UK)

Biochemie I (MC250P03C, zimní semestr)

Aplikovaná biochemie  (MC250P51, letní semestr)

Management biochemie (MC250P50, letní semestr)

Pokročilé praktikum II (MC250C08, letní semestr)

Praktikum z klinické biochemie  (MC250C44, zimní semestr)

 

Alumni

Jitka Křížková                     Mgr. 2006  

Zdenka Sobotková           Mgr. 2006

Kamila Burdová                Mgr. 2008

Martina Teplá                   Mgr. 2008

Lenka Pacholíková           Mgr. 2012

Iva Mácová                        Mgr. 2013

Eliška Brabencová            Mgr. 2013

Petra Fousová                   Mgr. 2014

Bebová Michaela              Mgr. 2014

Hrdinová Johana               Mgr. 2015

Dědič Jan                            Mgr. 2015

Zdislava Boštíková           Mgr. 2016

Petr Holý                            Mgr. 2017

Aneta Skotnicová             Mgr. 2019

Pavlína Hucková               Mgr. 2020

Gabriela Hauptmanová   Mgr. 2020

Akce dokumentů