E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníHlasové projevy a chování vybraných druhů pěvců

(Tereza Petrusková, Ondřej Sedláček, Jana Vokurková)

Jedním ze směrů ornitologického výzkumu na katedře je studium chování ptáků. U některých modelových druhů pěvců byla detailně studována teritorialita, a to zejména při výzkumu koexistence příbuzných druhů (např. u lindušky lesní a luční, rehka domácího a zahradního).

 

LindaDetail

Hlava samce lindušky luční (Anthus pratensis).

foto: Tereza Petrusková

V současné době se zaměřujeme i na bioakustické analýzy ptačího zpěvu. Zpěv je jedním z nejnápadnějších projevů ptáků a má významné biologické funkce – např. při vnitrodruhové komunikaci, obraně teritoria, výběru partnera, udržení reprodukčních bariér...

Bioakustickými analýzami se snažíme odpovídat mimo jiné na následující otázky:

  • Liší se zpěv samce při obraně teritoria a lákání samic? Je dobrým ukazatelem kvality jedince? Které struktury zpěvu jsou zodpovědné za individuální rozpoznávaní? Tuto problematiku studujeme u lindušky lesní a rákosníka velkého.
  • Jak se liší zpěv geograficky oddělených populací lindušky lesní?
  • Je zpěv dvou poddruhů slavíka modráčka natolik odlišný, aby mohl stát na počátku případné speciace?
  • Může výskyt ptáků, kteří na lokalitě společného výskytu slavíka obecného a tmavého přebírají zpěv sesterského druhu, něco vypovídat o míře hybridizace mezi oběma druhy?

Spektrogram zpěvu slavíka obecného
Analýza zpěvu slavíka obecného v programu AviSoft SASLab Pro.

obr: Jana Vokurková


Vybrané publikace:

Vokurková, J., Petrusková, T., Reifová, R., Kozman, A., Mořkovský, L., Kipper, S., Weiss, M., Reif, J., Dolata P.T., Petrusek, A. (v tisku): The causes and evolutionary consequences of mixed singing in two hybridizing songbird species (Luscinia spp.). PLOS ONE, DOI 10.1371/journal.pone.0060172

Turčoková, L., Pavel, V., Chutný, B., Petrusek, A., Petrusková, T. (2011): Differential response of males of a subarctic population of bluethroat Luscinina svecica svecica to playbacks of their own and foreign subspecies. Journal of Ornithology, 152(4): 975–982.

Petrusková, T., Osiejuk, T.S., Petrusek, A. (2010): Geographic variation in songs of the tree pipit (Anthus trivialis) at two spatial scales. Auk, 127: 274-282.

Turčoková L., Osiejuk T.S., Pavel V., Glapan J., Petrusková T. (2010): Song divergence of two Bluethroat subspecies (Luscinia s. svecica and L. s. cyanecula). Ornis Fennica 87: 168-179.

Petrusková, T., Osiejuk, T.S., Linhart, P., Petrusek, A. (2008): Structure and complexity of perched and flight songs of the tree pipit (Anthus trivialis). Annales Zoologici Fennici, 45(2): 135-148.

Petrusková, T., Petrusek, A., Pavel, V. Fuchs, R. (2007): Territorial Meadow Pipit males (Anthus pratensis; Passeriformes) become more aggressive in female presence. Naturwissenschaften, 94(8): 643-650.

Sedláček O., Cikánová B., Fuchs R. (2006) Heterospecific rival recognition in the Black Redstart (Phoenicurus ochruros). Ornis Fennica, 83: 153-161.

Akce dokumentů