E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníLindušky lesní a luční – od výzkumu teritoriálního chování k analýze zpěvu a odhalování jeho funkcí

(Tereza Petrusková, Adam Petrusek)

 

Teritoriální chování lindušky luční a lesní

Lindušky (rod Anthus) nepatří mezi zrovna nápadné ptáky a o našich dvou nejhojnějších druzích, lindušce lesní a luční, to platí obzvláště. Jsou to drobní, hnědavě zbarvení, na zemi hnízdící pěvci, kterých si všimnete, až když je uslyšíte – pokud tedy znáte jejich zpěv (což je to jediné, čím se skutečně výrazně liší). Jak názvy obou druhů napovídají, při určování může pomoci i to, zda stojíte na louce nebo lesní pasece. Na louce u okraje lesa v místech, kde se vyskytují oba druhy, se můžete spolehnout jen na zpěv. 

SamecNaRuce

Samec lindušky luční (Anthus pratensis).

foto: Tereza Petrusková, ruka: Tomáš Brinke

 Otázka, jak mohou příbuzné, morfologicky i ekologicky podobné druhy pěvců žít v těsném sousedství na jedné lokalitě, stála na počátku našeho výzkumu. Detailní průzkum prostředí, ve kterém lindušky obhajují svá teritoria, prokázal, že i na společných lokalitách preferují oba druhy mírně odlišné habitaty. Playbackové pokusy srovnávající vnitro- a mezidruhovou agresivity pak potvrdily, že lindušky lesní a luční se vzájemně dobře rozpoznávají a za normálních okolností mezi nimi zřejmě nedochází k teritoriálním střetům.
Playbackové pokusy přinesly ale i některé neočekávané výsledky. Tím nejzajímavějším bylo zvýšené agresivní chování samců lindušky luční v přítomnosti samice při vnitrodruhových playbackových experimentech. Fakt, že samec útočí intenzivněji na soka v přítomnosti své vyvolené, by se mohl zdát celkem triviální – ale podobný jev nebyl doposud u teritoriálních ptáků zdokumentován.

LinudusakUtoci

Playbackový experiment: rozzuřený teritoriální samec lindušky luční nalétá na atrapu vetřelce, z reproduktoru se přitom ozývá zpěv jeho druhu. (Krkonoše, Pančavká louka)

foto: Tereza Petrusková

Analýza zpěvu lindušky lesní

Linduška lesní se zdá být vhodným modelovým druhem pro studium některých funkcí  komplexního ptačího zpěvu. Její zpěv je poměrně složitý a je u něj patrná mikroregionální variabilita (dialekty) – v repertoárech samců z pěti detailně zkoumaných českých populací jsme pozorovali značné rozdíly.
V současnosti se snažíme zjistit funkce dvou běžně používaných typů zpěvu, v letu a z posedu. Pomocí playbackových pokusů i kontinuálního sezónního nahrávaní samců chceme otestovat, zda se funkčně doplňují nebo slouží každý k jinému účelu (obhajoba teritoria vs. lákaní samice).
Dalším cílem je pokusit se experimentálně ověřit funkci některých konkrétních elementů zpěvu. Jedná se zejména o struktury u nichž lze předpokládat, že slouží k individuálnímu rozpoznávání a dále ty, jež by mohly informovat posluchače (zejména potenciální partnerky) o kvalitě samců.

SpektrVelkSPtakem

Spektrogramy zpěvů v letu tří samců lindušky lesní (Anthus trivialis) z různých českých lokalit. Barvy na schématu charakteristického letu lindušky odpovídají příslušně označeným pasážím na spektrogramu. Jednotlivé elementy (slabiky) jsou označeny kódy, pomocí nichž lze formálně zapsat celý zpěv a následně jeho strukturu statisticky analyzovat.

 
K analýze zpěvu používáme program Avisoft SASLab Pro, na nahrávaní profesionální digitální rekordéry Marantz PMD660 a PMD661 a směrový mikrofon Sennheiser ME67. Na výzkumu zpěvu lindušek spolupracujeme s T. S. Osiejukem z Univerzity Adama Mickiewicze v polské Poznani  a T. Brinkem z České společnosti ornitologické.

 

Relevantní publikace

Petrusková, T., Osiejuk, T.S., Petrusek, A. (2010): Geographic variation in songs of the tree pipit (Anthus trivialis) at two spatial scales. Auk, 127: 274-282.

Petrusková, T., Osiejuk, T.S., Linhart, P., Petrusek, A. (2008): Structure and complexity of perched and flight songs of the tree pipit (Anthus trivialis). Annales Zoologici Fennici, 45(2): 135-148.

Petrusková, T., Petrusek, A., Pavel, V., Fuchs, R. (2008): When an alien sings at a rival’s post: a passerine excited by conspecific stimulus may show aggressive behaviour towards heterospecific individuals. Folia Zoologica, 57(3): 201-211.

Petrusková, T., Petrusek, A., Pavel, V. Fuchs, R. (2007): Territorial Meadow Pipit males (Anthus pratensis; Passeriformes) become more aggressive in female presence. Naturwissenschaften, 94(8): 643-650.

Kumstátová, T., Brinke, T., Tomková, S., Fuchs, R., Petrusek, A. (2004): Habitat preferences of tree pipit (Anthus trivialis) and meadow pipit (A. pratensis) at sympatric and allopatric localities. Journal of Ornithology, 145(4): 334-342.

Akce dokumentů