E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníLaboratoř imunoregulací

Vedoucí: Prof. RNDr. Vladimír Holáň, DrSc., Doc. RNDr. Magdaléna Krulová, Ph.D.

Laboratoř se zabývá studiem buněčných a molekulárních mechanismů specifické imunity. Jako základní modely výzkumu slouží experimenty na laboratorních zvířatech v oblasti transplantační imunologie (odhojování transplantátů), tkáňové kultury (studium interakcí a kooperací buněk imunitního systému, výzkum makrofágů) a studium exprese genů pro cytokiny a další imunoregulační a signální molekuly.

Významným cílem je studium kmenových buněk, zejména jejich imunomodulačních a regeneračních vlastností. Poznání mechanizmů jejich působení a interakcí s endogenními (hormony, neurotransmitery) a exogenními (léčiva) látkami, umožní využití kmenových buněk pro podporu hojení a prodloužení přežití transplantátů.

Konečným cílem je poznání mechanismů imunitních reakcí, jejich cílené zesílení nebo utlumení a aplikace získávaných poznatků pro klinickou praxi. K tomu také slouží těsná spolupráce laboratoře s klinickými pracovišti.

 

Laboratoř: Viničná 7, 1. patro, č. dv. 130

 

Vedoucí skupiny:

Holáň Vladimír (Prof. RNDr.,DrSc.) - předseda oborové rady Imunologie, vedoucí skupiny
Kontaktní údaje: V7/130; +420 24106 3226; holan@iem.cas.cz, vladimir.holan@natur.cuni.cz

Krulová Magdaléna (RNDr.,Ph.D.)
Kontaktní údaje: V5/S07; +420 22195 1755;mkrulova@volny.cz

 

Postdoci:

Hájková (roz. Pavlíková) Michaela (RNDr, PhD.)
Kontaktní údaje: V7/130; +420 22195 1755; michaela.hajkova1@gmail.com 
Rok zahájení: 2012/13, Školitel: RNDr. Magdaléna Krulová, CSc.

Javorková roz. Svobodová Eliška (Mgr.)
Kontaktní údaje: V7/130; +420 22195 1755; ellisak@centrum.cz 
Rok zahájení: 2009/10; Školitel: RNDr. Magdaléna Krulová, Ph.D.

 

Doktorandi:

Boháčová Pavla (Mgr.)

Kontaktní údaje: V7/130; +420 221951755; paja.bohacova@centrum.cz
Rok zahájení: 2013/14; Školitel: Prof. RNDr. Vladimír Holáň, DrSc.

Heřmánková Barbora (Mgr.)

Kontaktní údaje: V7/130; +420 22195 1755; bhermankova@gmail.com 
Rok zahájení: 2014/15; Školitel: Doc. RNDr. Vladimír Holáň, DrSc.

Kossl Jan  (Mgr.)

Kontaktní údaje: V7/130; +420 221951755; kossl.jan@gmail.com
Rok zahájení: 2013/14; Školitel: Prof. RNDr. Vladimír Holáň, DrSc.

Porubská Bianka

Kontaktní údaje: V7/130; +420 221951755; porusbkab@gmail.com
Rok zahájení: 2018/19; Školitelka: Doc. RNDr. Magdaléna Krulová PhD.

 

Magisterští studenti:

Černá Kristýna

Rok zahájení 2018/19; školitelka Doc. RNDr. Magdaléna Krulová PhD.

Jabůrek Filip (Bc.)

Rok zahájení 2017/18; školitelka Doc. RNDr. Magdaléna Krulová PhD.

Vašek Daniel (Bc.)

Rok zahájení 2018/19; školitelka Doc. RNDr. Magdaléna Krulová PhD.

 

 

 

 

Publikace

Prof. RNDr. V. Holáň, DrSc. List of publications PubMed

Doc. RNDr. M. Krulová, PhD.  List of publications PubMed

Akce dokumentů