E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníLaboratoř imunoregulací

Vedoucí: Prof. RNDr. Vladimír Holáň, DrSc., RNDr. Magdaléna Krulová, Ph.D.

Laboratoř se zabývá studiem buněčných a molekulárních mechanismů specifické imunity. Jako základní modely výzkumu slouží experimenty na laboratorních zvířatech v oblasti transplantační imunologie (odhojování transplantátů, protinádorová a antiinfekční imunita), tkáňové kultury (studium interakcí a kooperací buněk imunitního systému, výzkum makrofágů) a studium exprese genů pro cytokiny a další imunoregulační a signální molekuly.

Konečným cílem je poznání mechanismů imunitních reakcí, jejich cílené zesílení nebo utlumení a aplikace získávaných poznatků pro klinickou praxi. K tomu také slouží těsná spolupráce laboratoře s klinickými pracovišti.

Laboratoř: Viničná 7, 1. patro, č. dv. 130

 

Vedoucí skupiny:

Holáň Vladimír (Prof. RNDr.,DrSc.) - předseda oborové rady Imunologie, vedoucí skupiny
Kontaktní údaje: V7/130; +420 24106 3226; holan@img.cas.cz, vladimir.holan@natur.cuni.cz

Krulová Magdaléna (RNDr.,Ph.D.)
Kontaktní údaje: V5/S07; +420 22195 1755; mkrulova@volny.cz, krulova@natur.cuni.cz

Doktorandi:

Hájková (roz. Pavlíková) Michaela (Mgr.)
Kontaktní údaje: V7/130; +420 22195 1755; miselka@tiscali.cz
Rok zahájení: 2012/13, Školitel: RNDr. Magda Krulová, CSc.

Chudíčková Milada  (Mgr.)
Kontaktní údaje: V7/130; +420 22195 1755; milada.chudickova@img.cas.cz
Rok zahájení: 2010/11; Školitel: Doc. RNDr. Vladimír Holáň, DrSc.

Javorková roz. Svobodová Eliška (Mgr.)
Kontaktní údaje: V7/130; +420 22195 1755; ellisak@centrum.cz
Rok zahájení: 2009/10; Školitel: RNDr. Magdaléna Krulová, Ph.D.

Trošan Peter (Mgr.)
Kontaktní údaje: V7/130; +420 22195 1755; peter.trosan@gmail.com
Rok zahájení: 2009/10; Školitel: Doc. RNDr. Vladimír Holáň, DrSc.

Heřmánková Barbora (Mgr.)

Kontaktní údaje: V7/130; +420 22195 1755; barcikh@seznam.cz
Rok zahájení: 2014/15; Školitel: Doc. RNDr. Vladimír Holáň, DrSc.

Magisterští studenti:

Boháčová Pavla (Bc.)

Kontaktní údaje: V7/130; +420 221951755; paja.bohacova@centrum.cz
Rok zahájení: 2013/14; Školitel: Prof. RNDr. Vladimír Holáň, DrSc.

Kossl Jan  (Bc.)

Kontaktní údaje: V7/130; +420 221951755; kossl.jan@gmail.com
Rok zahájení: 2013/14; Školitel: Prof. RNDr. Vladimír Holáň, DrSc.

Vacková Julie(Bc.)

Kontaktní údaje: V7/130; 420 22195 1755; julie.vackova@natur.cuni.cz
Rok zahájení: 2014/15, Školitel: RNDr. Magdaléna Krulová, Ph.D

 

 

Publikace

Holan V, Svobodova E, Trosan P (2013): The growth and delivery of mesenchymal and limbal stem cells using copolymer polyamide 6/12 nanofiber scaffolds. In: Regenerative Medicine: Methods and Protocols. Eds. B. Wright and C. J. Connon, Humana Press, 2013, s. 187-199

Holáň, Vladimír, JAVORKOVÁ, Eliška. . Mesenchymal Stem Cells, Nanofiber Scaffolds and Ocular Surface Reconstruction. Stem Cell Reviews and Reports, 2013, 9(5), 609-619. (IF=4.523)

Holáň, Vladimír, KRULOVÁ, Magdaléna. . Common and small molecules as the ultimate regulatory and effector mediators of antigen-specific transplantation reactions. World Journal of Transplantation, 2013, 3(4)

Prochazkova J, Pokorna K, Holan V (2012) IL-12 inhibits the TGF-β-dependent T cell developmental programs and skews the TGF-β-induced differentiation into a Th1-like direction. Immunobiology 217, 74-82.(IF= 3.21)

Svobodová E., Krulová M., Zajícová A., Procházková J., Trošan P., Holáň V.: The role of mouse mesenchymal stem cells in differentiation of naive T cells into anti-inflammatory regulatory T cell and proinflammatory helper T-cell 17 population. Stem Cells Dev 21, 901-910, 2012. (IF=4.459)

Trošan P, Svobodová E, Chudičková M, Krulová M, Zajícová A, Holáň V (2012) The key role of insulin-like growth factor I (IGF-I) in limbal stem cell differentiation and corneal wound healing process. Stem Cell. Dev. 21, 3341-3350. (IF=4.459)

Holáň V, Chudíčková M, Trošan P, Svobodová E, Krulová M, Kubíinová S, Syková E, Širc J, Michálek J, Juklíčková M, Munzarová M, Zajicová A. (2011) Cyclosporine A-loaded and stem cell-seeded electrospun nanofibers for cell-based therapy and local immunosuppression. J Control Release. 156, 406-412. (IF=6.499)

Lenčová A, Pokorná K, Zajícová A, Krulová M,  Filipec M, Holáň V (2011) Graft survival and cytokine production profile after limbal transplantation in the experimental mouse model. Transplant Immunol.24(3): 189-94. (IF=1.459)

Svobodova E, Krulova M, Zajicova A, Pokorna K, Prochazkova J, Trosan P, Holan V.(2011) The Role of Mouse Mesenchymal Stem Cells in Differentiation of Naive T-Cells into Anti-Inflammatory Regulatory T-Cell or Proinflammatory Helper T-Cell 17 Population. Stem Cells Dev. 2011 Jun 13. [Epub ahead of print] (IF=4.459)

Holáň V, Pokorná K, Procházková J, Krulová M, Zajícová  (2010) Immunoregulatory properties of mouse limbal stem cells. J Immunol 184(4): 2124-9. (IF=5.788)

Kaňková Š, Holáň V, Zajícová A, Kodym P, Flegr J. (2010) Modulation of immunity in mice with latent toxoplasmosis – the experimental support for the immunosuppression hypothesis of Toxoplasma-induced changes in reproduction of mice and humans. Parasitol. Res. 107(6):1421-7. (IF=2.149)

Zajícová A, Pokorná K, Lenčová A, Krulová M, Svobodová E, Kubínová Š, Syková E, Přádný M, Michálek J, Svobodová J, Munzarová M, Holáň V (2010) Treatment of ocular surface injuries by limbal and mesenchymal stem cells growing on nanofiber scaffolds. Cell Transplant, přijato do tisku (IF=5.126)

Procházková  J, Frič J, Pokorná K, Neuwirth A, Krulová M, Zajicova A, Holáň V (2009) Distinct regulatory roles of transforming growth factor-β and interleukin-4 in the development and maintenance of natural and induced CD4+ CD25+ Foxp3+ regulatory T cells. Immunology 128 (1 Suppl): e670-8e670–e678. (IF=3.279)

Akce dokumentů