E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOborové semináře

Zimní semestr 2017/2018

Společné semináře se konají od 15:00 (pokud není uvedeno jinak) v posluchárně Fotochemie (B3), Viničná 7, Praha 2 a jejich program je uveden níže. Hosté vítáni !

Datum Téma semináře
3. 10.

Marian Novotný – informace o semináři

10. 10.

Petr Folk – informace pro studenty o Mgr studiu a diplomové práci

  • 15.00 – prváci  (B3)

  • 16.30 – druháci (rohová místnost ve 3. Patře V7)

17. 10.

Společný seminář s katedrou zoologie a ekologie, Velká zoologická

Ben Evans (MacMaster University, Hamilton, Canada) – Evolution of new sex chromosomes in frogs, and what it tells us about us.

24. 10.

Kristýna Čunátová : Úloha tkáňově specifických izoforem podjednotky 4 v sestavování a funkci cytochrom c oxidázy (Pecina)

Petra Dvořáková : Vývoj a použití polymerního protilátkového mimetika pro specifické cílení fibroblastového aktivačního proteinu (Konvalinka)

31. 10.

Společný seminář s katedrou genetiky

Alan Parker (Cardiff University): How to train your oncolytic virus

7. 11.

Společný seminář s katedrou genetiky

Andrew Miller (VRI Brno, King's College London, KP THERAPEUTICS Ltd): Being an academic entrepreneur

14. 11.

Jan Petržílek: Úpravy myšího genomu pomocí CRISPR nukleáz (Svoboda)

Petra Kováčiková: Lokallizace maternálních RNA v časném vývoji (Šindelka)

Linda Berková - Molekulární podstata autosomálně dominantní polycytémie (Laníková)

21. 11.

Eva Masárová: Molekulární mechanismy mitochondriálního transportu (Lánský)

Josef Pelc: Studium nově objevených mitosomálních proteinů u Giardia intestinalis (Doležal)

Michaela Hrášková: Udržování homeostáze kationtů alkalických kovů v kvasinkách (Papoušková)

28. 11.

Jan Majer: Dynamika modifikovaných diamantových nanokrystalů v živých buňkách (Libusová)

Ondřej Pácalt: Analýza strumpellinu, podjednotky WASH komplexu (Libusová)

Nikola Bělousová: Exprese a charakterizace rekombinantních derivátů protilátek (Bařinka)

5. 12.

Dominika Jettmarová: Faktory ovlivňující vývoj parthenogenetických embryí myši (Fulka)

Soňa Jakšová: Úloha chromatín viažúcich proteínov v regulácii génovej expresie a chromatínovej štruktúre (Vacík)

Filip Nemčko: Role intronů v regulaci exprese RPL22A a RPL22B (Abrhámová)

12. 12.

Iuliia Efimová: Analýza podjednotkového složení a funkce mitochondriální F0F1 ATP syntázy u modelů deficience strukturních podjednotek (Mráček)

Daniel Kolařík: Studium funkce LACE1 ATPázy v mitochondriální signalizaci tumor supresoru p53 (Stibůrek)

Tomáš Pelant: Modulace nociceptivního synaptického přenosu na míšní úrovni (Paleček)

19. 12.

Lea  Marie Beranová: Úloha sulfhydryl oxidázy 1 v karcinogenezi (Truksa)

Lenka Kořínková: Role onkogenů PIM v biologii a chemoresistenci agresivních lymfómů (Klener)

Otázky a podněty zasílejte na adresu: marian@natur.cuni.cz

 

 

Semináře  specializace imunologie se konají v posluchárně B312, Viničná 7, Praha 2. Aktuální program seminářů naleznete na Moodle stránce imunologických seminářů, kde je možné se na ně přihlásit (volné pro všechny akademické pracovníky). Semináře jsou pro zimní semestr 2016/2017 uvedeny v tabulce níže:

25. 10. 2016 16:30 (B312): Jak správně citovat a jak vyhledávat relevantní zdroje?
Příprava pro vaší diplomovou práci. Máte stále velké nedostatky s psaním vědeckých textů. Dostanete zde návod - od 16,30 v B312. Povinný seminář.
8. 11. 2016 1. seminář prezentací diplomových prací 2. ročníku
Markéta Nováková: Coevolution of cytokines from the interleukin 10 family and their receptors (školitel: Bohdan Schneider)
15. 11. 2016

2. seminář prezentací diplomových prací 2. ročníku

Marie KsandrováSledování parametrů imunitní odpovědi u pacientek s karcinomem ovária léčených experimentální aktivní buněčnou imunoterapií DCVac/OvCa ve fázi II klinického hodnocení. (školitelka: Lenka Sadílková)

Kateřina VlasákováOdlišné vlastnosti buněk pupečníkové krve novorozenců zdravých a alergických matek (školitel: Jiří Hrdý)

22. 11. 2016

3. seminář prezentací diplomových prací 2. ročníku

Marina BakardijevaParazitární proteáza SmCB2 jako cílová molekula pro léčbu schistosomózy (školitel: Michael Mareš)

Helena KopřivováDynamika tvorby T regulačních lymfocytů během těhotenství (školitelka: Magdaléna Krulová)

29. 11. 2016

4. seminář prezentací diplomových prací 2. ročníku

Miroslava Gorelová:  Imunitná odpoveď jednotlivých subpopulácií dendritických buniek na probiotický kmeň E.coli O83:K24:H31 (školitel: Jiří Hrdý)

Tomáš BrabecGeneration of transgenic mouse to study immune tolerance to enteric alpha-defensins (školitel: Dominik Filipp)

6. 12. 2016 Od 16:30 (B312) Vstupní prezentace studentů 1. ročníku magisterského studia NIMUN - zadání diplomové práce
13. 12. 2016

5. seminář prezentací diplomových prací 2. ročníku

Lenka SúkeníkováDifferent capacity of in vitro generated mDC of newborns of healthy and allergic mothers to prime immune responses (školitel: Jiří Hrdý)

Lenka ČurnováMikrobiota a tumorigeneze (školitelka: Klára Klimešová)

20. 12. 2016

6. seminář prezentací diplomových prací 2. ročníku

Markéta PíckováExpression of ubiquitin ligases in gastrointestinal tract (školitel: Radislav Sedláček)

Tereza ProkopováIn vitro test buněčné imunitní odpovědi pro diagnostiku Lymeské boreliózy (školitel: Karel Drbal)

3. 1. 2017

7. seminář prezentací diplomových prací 2. ročníku

Petr TaušKomparativní strukturní analýza interakční plochy in silico predikovaného inhibitoru transkripčního faktoru FOXO4 pomocí NMR a HDX-MS (školitel: Karel Drbal)

Veronika VilímkováRole HIF-2alfa v erytropoéze (školitelka: Lucie Láníková)

 

Akce dokumentů