E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOborové semináře

Zimní semestr 2018/2019

Společné semináře se konají od 15:00 (pokud není uvedeno jinak) v posluchárně Fotochemie (B3), Viničná 7, Praha 2 a jejich program je uveden níže. Hosté vítáni !

Datum Téma semináře
2. 10.

Marian Novotný – informace o semináři

9. 10.

Petr Folk – informace pro studenty o Mgr studiu a diplomové práci

  • 15.00 – informace pro studenty 2. ročníku mgr. studia 

  • 16.30 – informace pro studenty 1. ročníku mgr. studia

16. 10.

Společný seminář s katedrou genetiky a mikrobiologie, Velká geologická

Tomas Lindahl (nositel Nobelovy ceny) – Projects on Inherited Autoimmunity and Alternative Life Forms

23. 10.

Pražák Šimon, Bc.: Studium vlivu mechanické zátěže na diferenciaci kmenových buněk na hladké svalové buňky. (Filová)

Šljivnjak Erna, Bc.: Stimulace osteogenní differenciace mesenchymálních kmenových buněk pomocí perfúzního bioreaktoru (Rampichová)

30. 10.

Společný seminář s katedrou parazitologie

Gaia Pigino (MPI-CBG Dresden): Ciliary assembly and transport by CLEM and cryo-ET

6. 11.

Společný seminář s katedrou genetiky

Matyáš Fendrych (KEBR PřF UK): Cell growth and auxin – how plant roots grow down and plant shoots up

13. 11.

Horázná Daniela, Bc.: Analýza funkce kasein kinázy γ v modelovém organismu Caenorhabditis elegans (Macůrková)

Kolomazníková Veronika, Bc.: Příprava a testování nového proteinového senzoru mechanické tenze (Rosel)

Trávníčková Květa, Bc.: Mechanismus regulace aktivace ligandů EGF receptoru prostřednictvím intramembránové pseudoproteasy iRhom a metaloproteasy ADAM17 (Stříšovský)

20. 11.

Adamová Zuzana, Bc.: Proteinové Interakční sítě mezi cytoskeletem a membránou ve spermii. (Hortová)

Stiborová Martina, Bc.: Vliv Diabetes mellitus na reprodukční parametry a kvalitu spermií savců (Pěknicová)

Otčenášková Tereza, Bc.: Chemická komunikace gamet (Hortová)

27. 11.

Nováková Anna, Bc.: Horizontální transfer mitochondrií a jeho význam v carcinogenezi (Neužil)

Zdobinský Tomáš, Bc.: Studium systému oxidativní fosforylace u vzácných typů mitochondriálních onemocnění (Tesařová)

Novotná Eliška, Bc.: Úloha ERBB2/Her2 v mitochondriích (Rohlena)

4. 12.

Červenková Michaela, Bc.: Indukce in vitro diferenciace testikulárních somatických buněk Xenopus tropicalis. (Tlapáková)

Huličiak Maroš, Bc.: Nové väzobné proteíny cielené na markery epitelových a mezenchýmových buniek (Malý)

Vávra Jiří, Ing. Bc. : Vliv transportérů URAT1, GLUT9 a ABCG2 na přenos urátu v epitelu proximálního tubulu ledvin člověka. (Krylov)

11. 12.

Baudyšová Alžběta, Bc.: Studium tumor supresorových drah v lidských nádorových buňkách (Kečkéšová)

Výmola Petr, Bc.: Role FAP v mikroprostředí nádorů mozku (Balažiová)

Bubáková Eliška, Bc. : Klinická klasifikace sekvenčních variant v nekódujících regulačních oblastech genů predisponujících ke vzniku karcinomu prsu (Ševčík)

18. 12.

Nickl Petr, Bc.: Mutageneze v Danio rerio pomocí CRISPR technologie (Machoň)

Vondráková Zuzana, Bc.: Nové regulátory krvetvorby u Danio rerio (Bartnůněk)

Sypecká Markéta, Bc.: Editace leukemických B-buněk pomocí CRISPR/Cas9: hledání cílů miR-155 účastnících se procesu leukemogeneze (Vargová)

Otázky a podněty zasílejte na adresu: marian@natur.cuni.cz

Akce dokumentů