E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníLaboratoř invazivity nádorových buněk

Vedoucí: Prof. RNDr. Jan Brábek, Ph.D., Doc. RNDr. Daniel Rösel, Ph.D.

Odkaz na webové stránky laboratoře: http://web.natur.cuni.cz/cellbiol/invalab/;

Výzkumné zaměření

U většiny nádorových onemocnění je nejnebezpečnějším aspektem schopnost nádorových buněk vytvářet sekundární ložiska, tzv. metastáze. Ačkoli pro úspěšné metastazování musí buňky obvykle absolvovat mnoho procesů, za kritický krok bývá obecně považován průnik (invaze) buněk z původního nádoru do okolní tkáně. Byly popsány tři hlavní způsoby překonání bariéry okolní tkáně nádorovými buňkami: mezenchymální, kolektivní a améboidní způsob. Mezenchymální a kolektivní způsoby invaze jsou charakterizovány proteolyticky závislou remodelací okolní tkáně a integrinem zprostředkovanými buněčnými tkáňovými kontakty. Améboidní invaze je nezávislá na proteolýze a integrinové signalizaci a vyznačuje se zvýšenou aktivitou Rho kinázy ROCK.

Laboratoř invazivity nádorových buněk byla založena v roce 2006 na Katedře buněčné biologie a zabývá se molekulárními procesy a morfologickými změnami, které dávají transformované buňce schopnost efektivně invadovat do okolní tkáně. V současné době zkoumáme molekulární aspekty jednotlivých invazivních módů pomocí celé řady pokročilých experimentálních přístupů, včetně mimo jiné mikroskopie s vysokým rozlišením, 3D kultivace buněk, vytvoření a analýzy klonů Crispr KO, analýzy exprese proteinů a genů a subcelulární detekce proteinové aktivity pomocí biosenzorů.

Pro aktuální informace o výzkumných projektech a volných pozicích navštivte naše web stránky.

 

Kontakt:

Brábek Jan (Prof.RNDr.,Ph.D.)
Kontaktní údaje: BIOCEV; +420 325873900; brabek@natur.cuni.cz
SIS

Rősel Daniel (Doc.RNDr.,Ph.D.)
Kontaktní údaje: BIOCEV; +420 325873900; rosel@natur.cuni.cz
SIS

Kde naše laboratoře najdete: BIOCEV (Průmyslová 595, 252 50 Vestec); místnost A2.103

Akce dokumentů