E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení



Laboratoř genomiky mikroorganismů

Vedoucí: RNDr. Martin Převorovský, Ph.D.

Laboratoř genomiky mikroorganismů studuje regulaci genové exprese v průběhu buněčného cyklu a během buněčné odpovědi na změny podmínek prostředí (stres, dostupnost živin). Naším cílem je pochopit, jak tato regulace ovlivňuje uspořádání a dynamiku buněčného jádra a jak přispívá k udržování integrity genomu. V našem výzkumu využíváme širokou škálu metod z oblastí genetiky, biochemie, buněčně biologie, bioinformatiky a genomiky na modelu poltivé kvasinky Schizosaccharomyces pombe.

Zabýváme se rovněž analýzou dat ze sekvenování nové generace (NGS) pro řadu spolupracujících pracovišť.

Podrobné informace o laboratoři jsou k dispozici na našich stránkách http://www.GenoMik.cz.

Akce dokumentů