E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSeparační analytické metody

 

 

 

 

 • RNDr. Petr Kozlík, Ph.D.
  (E-mail: petr.kozlik@natur.cuni.cz)

  • hmotnostní spektrometrie
  • hmotnostní spektrometrie spojená se separačními metodami (HPLC-MS)
  • charakterizace separačních systémů
  • vývoj a validace chromatografických metod
  • degradační studie a stabilitní testování aktivních farmaceutických látek a lékových forem

 

 • RNDr. Tomáš Křížek, Ph.D.
  (E-mail: krizek@natur.cuni.cz)

  • analýza biologických vzorků prostřednictvím čipové nano-HPLC-MS/MS a kapilární elektroforézy
  • vývoj metody pro elektroforetické stanovení koenzymů v extraktech z rostlinných vzorků
  • vývoj elektroforetického stanovení substrátů a produktů enzymů glykosidas
  • vývoj metod bezkontaktní vodivostní detekce

 

 • RNDr. Anna Kubíčková, Ph.D.
  (E-mail: anna.kubickova@natur.cuni.cz)

  • HPLC separace ligandů pro biomedicínské aplikace derivátů DOTA
  • aplikace kolon nové generace (např. Purospher STAR nebo ZIC-HILIC kolony určené speciálně pro polární látky)
  • vývoj metod postkolonové derivatizace založené na tvorbě komplexů

 

 • doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D.
  (E-mail: nesmerak@natur.cuni.cz)

  • analytická stanovení biologicky a farmaceuticky aktivních látek
  • studium vztahů mezi strukturou a fyzikálně-chemickými vlastnostmi látek
  • elektrochemické a spektrometrické metody pro studium fyzikálně-chemických vlastností látek

 

 

 

Akce dokumentů