E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSkupina výzkumu diverzity a fylogeneze anaerobních protist

Ačkoli většina eukaryotických organismů potřebuje ke svému životu kyslík, existuje řada linií, které přešly k životu částečně nebo zcela bez kyslíku. Takové organismy najdeme buď v různých sedimentech, anebo v tělech živočichů. V takovém případě se může jednat o významné parazity člověka nebo hospodářských zvířat. V dnešní době převažuje mínění, že předkové dnešních anaerobních eukaryotických organismů přešli k životu bez kyslíku sekundárně a mnohokrát nezávisle na sobě. Během života v anoxických podmínkách u nich došlo k reduktivní evoluci na několika úrovních. Především se jedná o postupnou redukci mitochondrie a některých dalších organel, a dále o potlačení sexuálního rozmnožování. Přestože dosavadní studium anaerobních protist odhalilo, že se často jedná o klíčové skupiny pro pochopení evoluce eukaryot jako takových, nebyla dosud jejich diverzita a fylogeneze dostatečně pochopena. S trochou nadsázky můžeme říci, že jde o dosud nepoznaný svět.

 

Skupina výzkumu diverzity a fylogeneze anaerobních protist
.

 Naše výzkumná skupina působí na Katedře zoologie a zabývá se studiem diverzity a fylogeneze prakticky všech skupin anaerobních protist, a to jak těch volně žijících (mořských i sladkovodních), tak těch parazitických. Spolupracujeme s výzkumnými týmy na Katedře parazitologie PřF UK, na Dalhousie University (Halifax, Kanada) a na University of Arkansas (Fayetteville, USA). Spektrum používaných metod sahá od kultivace přes světelnou a elektronovou mikroskopii, až k získávání sekvencí a fylogenetickýcm analýzám. Naší velkou výhodou je, že umíme kultivovat řadu organismů, u kterých se to doposud nepodařilo. Z našich analýz vyplývá, že dosavadní odhady výrazně podceňovaly skutečnou diverzitu anaerobních protist, a to jak na úrovni druhů, tak na úrovni vyšších taxonů. Objevili jsme mnoho nových anaerobních protist včetně dosud neznámých eukaryotických linií. Nejvýznamnější z nich je anaerobní améboflagelát označený PC4AM, který představuje dosud neznámou eukaryotickou linii nejméně na úrovni kmene. U dalších skupin jsme formulovali hypotézy, které změnily dosavadní představy o jejich fylogenezi. Zkoumáme i vnitrodruhový molekulární polymorfismus několika modelových druhů.

 

 

Akce dokumentů