E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTerénní stanice Klíčava

 

Terénní stanice Klíčava

Terénní stanice Klíčava se nachází v obci Zbečno na Křivoklátsku pod hrází vodárenské nádrže Klíčava. Přesné umístění na mapě.

Historie

Vznikla jako společná stanice tehdejšího Zoologického ústavu Přírodovědecké fakulty a Hydrobiologického ústavu Československé Akademie věd ihned po dokončení přehradní nádrže v letech 1955-56. Původně jako terénní stanice sloužily postupně 3 přízemní domky, kde bydleli dělníci budující přehradu. Před jejich zbouráním je tehdy zachránili dr.Oliva z Přírodovědecké fakulty a dr. Hrbáček z Hydrobiologického ústavu Akademie věd. Od svého počátku sloužila stanice k hydrobiologickému a ichtyologickému výzkumu. Byla zde testována řada metod později použitých při výzkumu dalších údolních nádrží, které se v pozdějších letech u nás vybudovaly (např. Lipno, Slapy nebo Orlík). V průběhu let zde vzniklo více než 20 magisterských a několik doktorských disertačních prací. Od poloviny 80. tet stanici začali využívat i pracovníci Ústavu pro životní prostředí naší fakulty. Ihned na počátku 90. let ale musela jak Přírodovědecká fakulta, tak i Akademie věd opustit i poslední využívaný domek (začal sloužit jako školka v přírodě organizovaná okresním úřadem Kladno) a nakonec byl tento objekt s okolními pozemky privatizován. Akademie věd se pak definitivně odtud odstěhovala (začalo fungovat Biologické centrum v Českých Budějovicích) a Přírodovědecká fakulta na přilehlém pozemku vybudovala za aktivní účasti několika pracovníků katedry zoologie a ÚŽP novou terénní stanici, kdy s využitím dvou mobilních buněk byl vytvořen zastřešený objekt stanice s prostorem mezi buňkami sloužícím jako sklad. V této podobě slouží stanice do současné doby. Po roce 2010 byla stanice plně převedena pod správu katedry zoologie.

Vybavení stanice a možnosti využití

Ve spartánsky vybavené stanici je k dispozici 6 lůžek (3 palandy), je zde zavedena elektřina, voda a instalovaná akumulační kamna. Stanice slouží k terénnímu výzkumu na Klíčavské vodárenské nádrži i jako základna pro výzkumy na území CHKO Křivoklátsko. S očekávaným vyhlášením národního parku Křivoklátsko by se mohla stát významnou základnou pro předpokládané výzkumy na území tohoto parku.

Stanice stojí v soukromém areálu, přístup na pozemek je nutné zajistit u hrázného přehrady Klíčava p. Jiřího Kosa (tel. 313 554 872). Klíče od stanice jsou k dispozici u kontaktní osoby na katedře zoologie.

Cena za využití stanice pro výzkumné účely je na dohodě se správcem objektu.

Kontakt

RNDr. Miroslav Švátora, CSc., katedra zoologie (miroslav.svatora@natur.cuni.cz)

Akce dokumentů