E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýskyt, ekologie a negativní vlivy nepůvodních druhů raků a račího moru ve střední Evropě

(Adam Petrusek, Eva Kozubíková, Lenka Filipová, Jiří Svoboda, Klára Matasová)

Z pěti druhů raků vyskytujících se na našem území jsou pouze dva (rak říční a rak kamenáč) původní, rak bahenní byl introdukován z východní Evropy a další dva druhy, rak pruhovaný (Orconectes limosus) a rak signální (Pacifastacus leniusculus), pocházejí ze Severní Ameriky. Přítomnost amerických raků na evropském kontinentě způsobuje řadu problémů, a to zejména ve vztahu k původním druhům raků. Kromě přímé kompetice totiž američtí raci ohrožují naše druhy přenosem patogenu tzv. račího moru, oomycetu Aphanomyces astaci, jehož jsou bezpříznakoví přenašeči. Tato choroba způsobuje masové úhyny citlivých neamerických druhů. Na přelomu 19. a 20. století způsobila v Evropě vyhynutí značné části do té doby velmi početných račích populací a i v současnosti patří k velmi významným negativním faktorům ovlivňujícím výskyt našich původních raků.

Mrtví kamenáči
Mrtví raci kamenáči při masovém úhynu v rezervaci Týřov r. 2006.
Jako příčina úhynu byl molekulárně prokázán račí mor.
foto: Adam Petrusek

Při výzkumu nepůvodních druhů raků a račího moru se na katedře zaměřujeme na několik oblastí:

  1. upřesnění údajů o jejich distribuci
  2. studium genetické variability invazních druhů, zejména raka pruhovaného a signálního
  3. sledování míry nakaženosti populací amerických raků račím morem a faktorů, jež je ovlivňuje (pro detekci Aphanomyces astaci používáme molekulární metody)
  4. zjišťování přítomnosti patogenu račího moru u podezřelých masových úhynů raků
  5. výzkum mechanismů přenosu patogenu (mezi přenašeči navzájem a do populací původních druhů)
  6. sledování migrační aktivity raka pruhovaného pomocí radiotelemetrie
  7. výzkum vzájemných interakcí invazních druhů ve vodním prostředí
Aphanomyces astaci
Aphanomyces astaci v kutikule raka říčního z masového úhynu. Průměr hyf je cca 8 μm.
foto: Eva Kozubíková

 

Výsledky našeho výzkumu by měly přispět i ke zefektivnění ochrany původních druhů raků. Že se jedná o tématiku velmi aktuální a zajímavou i z mezinárodního hlediska, dokazuje mimo jiné fakt, že naše výsledky sledování distribuce račího moru byly v roce 2009 publikovány v prestižním mezinárodním časopise Conservation Biology.

Při výzkumu raků úzce spolupracujeme s dalšími astakologickými týmy v ČR, zejména na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity (Z. Ďuriš) a Výzkumném ústavu rybářském a hydrobiologickém Jihočeské univerzity ve Vodňanech (P. Kozák), ale i s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Výzkum byl v letech 2007-2009 financován m.j. společným projektem Grantové agentury Akademie věd ČR  (IAA601870701: Faktory ovlivňující negativní vliv invazivních raků v ČR: migrační aktivita, reprodukční biologie a šíření patogenu račího moru).

Ze spolupracujících zahraničních pracovišť stojí za uvedení zejména Université de Poitiers ve Francii (F. Grandjean) a španělská Real Jardín Botánico v Madridu (J. Diéguez-Uribeondo).

Rak signální

První dokumentovaný nález raka signálního (Pacifastacus leniusculus) na Slovensku.
Záhorie, řeka Morava, léto 2006.
foto: Adam Petrusek

Pro školy, úřady, neziskové organizace, rybářské spolky a kohokoliv dalšího,  kdo by rád zorganizoval přednášku/seminář na téma "Raci a jejich  ochrana u nás v souvislosti s výskytem račího moru" pro veřejnost  nebo vnitřní potřeby organizace, nabízíme možnost odborného výkladu  s obrázkovou prezentací (délka a rozsah povídání záleží na  domluvě). V případě zájmu kontaktujte Mgr. Evu Kozubíkovou, e-mail:  evikkk@post.cz, tel: 602 206 550.

 

Více se můžete dozvědět z následujících textů (v češtině):

Kozubíková, E., Petrusek, A. (2009): Račí mor – přehled dosavadních poznatků o závažném onemocnění raků a zhodnocení situace v České republice. Bulletin VÚRH Vodňany, 45(2-3): 34-57.

Kozubíková, E., Petrusek, A. (2006): O nevítaných račích přistěhovalcích a zkáze, kterou přinášejí. Rybářství, červenec 2006: 53-55.

Kozubíková, E., Petrusek, A. (2006): Pohroma zvaná račí mor. Oceán, jaro 2006: 114-115.

Vybrané odborné publikace (anglicky):

Filipová, L., Holdich, D. M., Lesobre, J., Grandjean, F., Petrusek, A. (2010): Cryptic diversity within the invasive virile crayfish Orconectes virilis (Hagen, 1870) species complex: new lineages recorded in both native and introduced ranges. Biological Invasions, 12(5): 983-989.

Kozubíková, E., Filipová, L., Kozák, P., Ďuriš, Z., Martín, M.P., Diéguez-Uribeondo, J., Oidtmann, B., Petrusek, A. (2009): Prevalence of the crayfish plague pathogen Aphanomyces astaci in invasive American crayfishes in the Czech Republic. Conservation Biology, 23(5): 1204-1213.

Filipová, L., Kozubíková, E., Petrusek, A. (2009): Allozyme variation in Czech populations of the invasive spiny-cheek crayfish Orconectes limosus (Cambaridae). Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems, 394-395: 10.

Buřič, M., Kočí, L., Petrusek, A., Kouba, A., Kozák, P. (2009): Invaders eating invaders: potential trophic interactions between amphipods Dikerogammarus villosus and juvenile crayfish Orconectes limosus. Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems, 394-395: 05.

Kozubíková, E., Petrusek, A., Ďuriš, Z., Martín, M. P., Diéguez-Uribeondo, J., Oidtmann, B. (2008): The old menace is back: recent crayfish plague outbreaks in the Czech Republic. Aquaculture, 274(2-4): 208-217.

Petrusek, A., Petrusková, T. (2007): Invasive American crayfish Pacifastacus leniusculus (Decapoda: Astacidae) in the Morava River (Slovakia). Biologia, 62(3): 356-359.

Ďuriš, Z., Horká, I., Petrusek, A. (2007): Invasive zebra mussel colonisation of invasive crayfish: a case study. Hydrobiologia, 590: 43-46.

Petrusek, A., Filipová, L., Ďuriš, Z., Horká, I., Kozák, P., Policar, T., Štambergová, M., Kučera, Z. (2006): Distribution of the invasive spiny-cheek crayfish (Orconectes limosus) in the Czech Republic. Past and present. Bulletin Français de la Pêche et de la Pisciculture, 380-381: 903-917.

Kozubíková, E., Petrusek, A., Ďuriš, Z., Kozák, P., Geiger, S., Hoffmann, R., Oidtmann, B. (2006): The crayfish plague in the Czech Republic – review of recent suspect cases and a pilot detection study. Bulletin Français de la Pêche et de la Pisciculture, 380-381: 1313-1324.

 

Akce dokumentů