E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníBiochemie molekulární karcinogenese a enzymů maligní transformace

Výzkum    Publikace    Spolupráce    Lidé    Výuka    Kontakt                                         EN

 

Výzkum

Metabolizmus cizorodých látek

  • Vliv biotransformace na biochemické a farmakologické aspekty léčiv
  • Metabolická aktivace a detoxikace karcinogenních sloučenin
  • Role enzymových systémů cytochromu P450 a dalších biotransformačních enzymů v metabolismu xenobiotik

Léčiva ve formě nanočástic

  • Příprava a charakterizace protinádorových léčiv ve formě nanočástic
  • Příprava specificky cílených nanočástic
  • Vliv léčiv ve formě nanočástic na nádorové buňky in vitro in vivo

Tyrosinkinasové inhibitory (TKI)

  • Studium metabolismu TKI enzymy 1. 2. fáze biotransformace
  • Vliv TKI na expresi biotransformačních enzymů
  • Vliv TKI na nádorové buňky in vitro in vivo

 

Řešené projekty

 

Ukončené projekty

GA ČR 18-10251S (2018–2020)

Komplexní pohled na mechanismus působení a metabolismus inhibitorů tyrosinkinas a studium

přístupů k potenciaci jejich protinádorové účinnosti

GA ČR 17-12816S (2017–2019)

Konstrukce modifikovaných apoferritinových nanočástic s protinádorovými léčivy a studium

mechanismu potencujících jejich efektivitu v terapii

GAUK 998217  (2017–2019)

Mechanismus působení doxorubicinu a ellipticinu enkapsulovaných v apoferritinových nanotransportérech na nádorové buňky – studie in vitro

AZV 15-28334A  (2015–2019)

Vliv metalothioneinů na vazbu platinových cytostatik na DNA v nádorových buňkách

GA ČR 18-10251S (2016–2018)

Studium metabolismu sarkosinu a jeho participace na vývoji nádorů prostaty

GA ČR P303/12/G163 (2012–2018)

Centrum interakcí potravních doplňků s léčivy a nutraceutiky

GA ČR 15-19883S (2015–2017)

Mechanismus intraproteinového/mezidoménového přenosu signálu u modelových hemových senzorových proteinů

GA ČR 14-18344S (2014–2016)

Vývoj částic obsahujících cytostatika a enzymy pro zlepšení chemoterapie lidských neuroblastomů a studium mechanismu jejich působení

GA ČR P301/10/0356 (2010–2014)

Studie participace specifických mechanismů poškození DNA na cytoxicitě cytostatik vůči lidským chemosensitivním a chemorestentním neuroblastomům

GA ČR P503/10/0408 (2010–2013)

Studium mechanismu degradace 17alfa-ethynylestradiolu pomocí enzymů lignolytických hub

GA ČR 303/09/472 (2009–2013)

Studium participace biotransformačních enzymů na vývoji ledvinného selhání a nádorů močových cest vyvolaných aristolochovou kyselinou

GA ČR P503/11/163 (2011–2013)

Enzymy a mechanismy mikrobní degradace nitroaromatických sloučenin.

UNCE 204025/2012 (2012–2017)

Moderní technologie pro identifikaci a optimalizaci nádorových léčiv nové generace

 

Publikace

2022

Vavrová, K.; Indra, R.; Pompach, P.; Heger, Z.; Hodek, P.; The impact of individual human cytochrome P450 enzymes on oxidative metabolism of anticancer drug lenvatinib. Biomedicine & Pharmacotherapy, 2022, Roč. 145, č. January, s.nestránkováno. DOI: 10.1016/j.biopha.2021.112391

 

2021

Bárta F, Dedíková A, Bebová M, Dušková Š, Mráz J, Schmeiser HH, Arlt VM, Hodek P, Stiborová M: Co-exposure to aristolochic acids I and II increases DNA adduct formation resposible for aristolochic acid I-mediated carcinogenicity in rats. International Journal of Molecular Sciences, 22(19), 10479, 2021

Dračínská H, Indra R, Jelínková S, Černá V, Arlt VM, Stiborová M: Benzo[a]pyrene-induced genotoxicity in rats is affected by co-exposure to sudan I by altering the expression of biotransformation enzymes. International Journal of Molecular Sciences, 22(15), 8062, 2021

Jáklová K, Feglarová T, Rex S, Heger Z, Eckschlager T, Hraběta J, Hodek P, Kolárik M, Indra R: Apoferritin/vandetanib association is long-term stable but does not improve pharmacological properties of vandetanib. International Journal of Molecular Sciences, 22(8), 4250, 2021

 

2020

Dedíková A, Bárta F, Martínek V, Kotalík K, Dušková Š, Mráz J, Arlt VM, Stiborová M, Hodek P: In vivo metabolism of aristolochic acid I and II in rats is influenced by their coexposure. Chemical research in toxicology, 33(11), 2804-2818, 2020

Indra R, Vavrová K, Pompach P, Heger Z, Hodek P: Identification of enzymes oxidizing the tyrosine kinase inhibitor cabozantinib: Cabozantinib is predominantly oxidized by CYP3A4 and its oxidation is stimulated by cyt b5 activity. Biomedicines, 8(12), 547 (2020)

Indra R, Pompach P, Vavrova K, Jaklova K, Heger Z, Adam V, Eckschlager T, Kopeckova K, Arlt VM, Stiborova M: Cytochrome P450 and flavin-containing monooxygenase enzymes are resposible for differential oxidation of anti-thyroid-cancer drug vandetanib by human and rat hepatic microsomal systems. Environmental Toxicology and Pharmacology, 74:, (2020).

 

2019

Strmiska V, Michalek P, Eckschlager T, Stiborova M, Adam V, Krizkova S, Heger Z: Prostate cancer-specific hallmarks of amino acids metabolism: Towards a paradigm of precision medicine. Biochimica et Biophysica Acta – Reviews on Cancer, 1871(2), 248-258, (2019).

Sborchia M, De Prez EG, Antoine MH, Bienfait L, Indra R, Valbuena G, Phillips DH, Nortier JL, Stiborova M, Keun H, Arlt VM: The impact of p53 on AAI-induced nephrotoxicity and DNA damage in vivo and in vitroArchives of Toxicology, 93(11): 3345-3366, (2019).

Indra R, Pompach P, Martinek V, Takacsova P, Vavrova K, Heger Z, Adam V, Eckschlager T, Kopeckova K, Arlt VM, Stiborova M: Identification of human enzymes oxidizing anti-thyroid-cancer drug vandetanib and explanation of the high efficiency of cytochrome P450 3A4 in the oxidative reaction. International Journal of Molecular Sciences, 20(14): 3392, (2019).

Indra R, Cerna T, Heger Z, Hrabeta J, Wilhelm M, Dostalova S, Lengalova A, Martinkova M, Adam V, Eckschlager T, Schmeiser HH, Arlt VM, Stiborova M: Ellipticine-loaded apoferritin nanocarrier retains DNA adduct-based cytochrome P450-facilitated toxicity in neuroblastoma cells. Toxicology, 419: 40, (2019).

Reed L, Indra R, Mrizova I, Moserova M, Schmeiser HH, Wolf CR, Henderson CJ, Stiborova M, Phillips DH, Arlt VM: Application of hepatic cytochrome b5/P450 reductase null (HBRN) mice to study the role of cytochrome b5 in the cytochrome P450-mediated bioactivation of the anticancer drug ellipticine. Toxicology and Applied Pharmacology. 366: 64-74, (2019).

 

2018

Krizkova S, Kepinska M, Emri G, Eckschlager T, Stiborova M, Pokorna P, Heger Z, Adam V. An insight into the complex roles of metallothioneins in malignant diseases with emphasis on (sub)isoforms/isoforms and epigenetics phenomena. Pharmacology and Therapeutics .183: 90–117, (2018)

Reed L, Mrizova I, Barta F, Indra R, Moserova M, Kopka K, Schmeiser HH, Wolf CR, Henderson CJ, Stiborova M, Phillips DH, Arlt VM. Cytochrome b5 impacts on cytochrome P450-mediated metabolism of benzo[a]pyrene and its DNA adduct formation: studies in hepatic cytochrome b5/P450 reductase null (HBRN) mice. Archives of Toxicology. 92(4): 1625-1638, (2018).

Stiborova M, Dracinska H, Borek-Dohalska L, Klusonova Z, Holecova J, Martinkova M, Schmeiser HH, Arlt VM: Exposure to endocrine disruptors 17alpha-ethinylestradiol and estradiol influences cytochrome P450 1A1-mediated genotoxicity of benzo[a]pyrene and expression of this enzyme in rats. Toxicology, 400: 48-56, (2018).

 

2017

Eckschlager T, Plch J, Stiborova M, Hrabeta J: Histone deacetylase inhibitors as anticancer drugs. International journal of molecular sciences18(7): 1414, (2017).

 

2016

Dostalova S, Cerna T, Hynek D, Koudelka Z, Vaculovic T, Kopel P, Hrabeta J, Heger Z, Vaculovicova M, Eckschlager T, Stiborova M, Adam V: Site-Directed Conjugation of Antibodies to Apoferritin nanocarrier for Targeted Drug Delivery to Prostate Cancer Cells. ACS Applied Materials and Interfaces. 8(23): 14430-14441, (2016).

Stiborova M, Arlt VM, Schmeiser HH: Balkan endemic nephropathy: an update on its aetiology. Archives of toxicology, 90(11): 2595-2615, (2016).

Krais AM, Speksnijder EN, Melis JPM, Indra R, Moserová M, Godschalk RW, van Schooten FJ, Seidel A, Kopka K, Schmeiser HH, Stiborová M, Phillips DH, Luijten M, Arlt VM: The impact of p53 on DNA damage and metabolic activation of the environmental carcinogen benzo[a]pyrene: effects in Trp53(+/+), Trp53(+/-) and Trp53(-/-) mice. Archives of Toxicology, 90(4): 839-851, (2016).

Dracinska H, Barta F, Levova K, Hudecova A, Moserova M, Schmeiser HH, Kopka K, Frei E, Arlt VM, Stiborova M: Induction of cytochromes P450 1A1 and 1A2 supresses formation of DNA adducts by carcinogenic aristolochic acid I in rats in vivo. Toxicology. 344: 7-18, (2016).

 

Spolupráce

Mendlova univerzita v Brně, Ústav chemie a biochemie (Brno, ČR)

King’s College London, Department of  Analytical, Environmental & Forensic Sciences (Londýn, UK)

Institute of Toxicology and Chemotherapy, German Cancer Research Centre (Heidelberg, Německo)

Université Libre de Bruxelles, Nephrology Department (Brusel, Belgie)

 

Lidé

Vedoucí skupiny

Radek Indra

Členové skupiny

Helena Dračínská

Michaela Moserová

Věra Černá

Dagmar Svášková

PhD studenti

Katarína Vavrová

Alena Dedíková

 

Výuka (Katedra biochemie, PřF UK)

Přednášky a cvičení

MC250P03B – Biochemie II

MC250P40B – Biochemie II (kata)

MC250P24 – Xenobiochemie

MC250P01A – Enzymologie

MO550P88 – Biochemie pro ŽP

MC250P50 – Management biochemie

MC250C01 – Praktikum z laboratorní techniky biochemie

MC250C01N – Praktikum z laboratorní techniky biochemie pro KATA

MC250C24 – Cvičení z biochemie pro biochemiky

MC250P63 – Molekulární onkologie

Závěrečné práce

Helena Dračínská

Radek Indra

Michaela Moserová

Věra Černá

Dagmar Svášková

 

Kontakt

Katedra biochemie, místnost 221 (1. patro)

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

Hlavova 2030/8, 128 43 Praha 2

tel: +420 221 951 285

e-mail: radek.indra(at)natur.cuni.cz

 

 

Akce dokumentů