E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýzkumné skupinyKatalýza v organické syntézeProf. RNDr. Martin Kotora, CSc. 

Výzkum je zaměřen do několika oblasti, které zahrnují jak vývoj nových metodik založených na využití komplexů přechodných kovů, tak jejich aplikaci v syntéze různých sloučenin. Jednotlivé projekty týkají například syntéz nových chirálních Lewisových bázi pro využití v enantioselektivních reakcích, syntéz přírodních a biologicky aktivních sloučenin, přípravy derivátů ferrocenu, syntéz substituovaných karboranů, studia vlastností a využití Dewarových benzenů, a aktivace málo reaktivních C–C vazeb.

Více informací : http://orgchem.natur.cuni.cz/kotora/Logo Bioorganická a medicinální chemie nukleových kyselinProf. Ing. Michal Hocek, CSc., DSc. 

Společná laboratoř ÚOCHB AV ČR a PřF UK.
Hlavním tématem výzkumu je design a syntéza modifikovaných derivátů a analogů nukleobází, nukleosidů, nukleotidů a nukleových kyselin a jejich aplikace v nejrůznějších oblastech biomedicinálních věd (farmakochemie, biochemie, chemická biologie, bioanalýza atd.).

Více informací : https://hocek.group.uochb.cz/cs ,
http://www.uochb.cas.cz/hocekgroupLogo Supramolekulární chemieDoc. RNDr. Jindřich Jindřich, CSc. 

Skupina supramolekulární chemie se zabývá hlavně vývojem nových metod syntézy derivátů cyklodextrinů a praktickým využitím těchto derivátů v oblastech jako jsou separační metody, nové materiály nebo chemosenzory.

Více informací : http://jindrich.org/Logo Fyzikální organická chemieProf. Mgr. Jana Roithová, Ph.D.
Prof. Pavel Kočovský, DSc, FRSE
 

Výzkumný program laboratoře je zaměřen na studium elementárních kroků v organických a organokovových reakcích pomocí metod hmotnostní spektrometrie, iontové spektroskopie a kvantové chemie. Cílem je prohlubování celkového porozumění reakčním mechanismům a formulování nových obecných konceptů v organické a organokovové reaktivitě.

Více informací : http://www.orgchem.cz/roithovaEkochemie organických sloučenin, fytoremediace, značené sloučeniny, radiofarmakaDoc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. 

Hlavní výzkumnou náplní je studium osudu organických sloučenin pronikajících do ekosystému a možnosti jejich odstranění pomocí rostlinných biotechnologií (fytoremediace). Studované látky jsou především z oblasti farmak a jejích metabolitů, případně organické sloučeniny z produktů spotřební chemie. Další výzkum je zaměřen na syntézu radioaktivně značených sloučenin pro metabolické experimenty a radiofarmak.

More information : http://orgchem.natur.cuni.cz/node/30Logo Organokatalýza a enantioselektivní syntézaRNDr. Jan Veselý, Ph.D. 

Výzkumný program laboratoře je zaměřen na vývoj nových syntetických metod pro přípravu enantiomerně čistých látek z jednoduchých a snadno dostupných výchozích sloučenin za využití katalýzy malými organickými molekulami. Cílem je nejen vývoj nových metod ale též jejich aplikace pro přípravu biologicky aktivních sloučenin.

Více informací : http://orgchem.cz/veselyLogo Chemical Biology and BiocatalysisMgr. Jiří Míšek, Ph.D. 

The aim of our laboratory is to develop a fully synthetic platform for the discovery of novel functional miniproteins. The class of naturally occurring cysteine-rich miniproteins is structurally and functionally extremely diverse. Synthetic combinatorial libraries posses a great potential to explore the functional sequence space of the cysteine-rich miniproteins. The synthetic nature of the miniprotein libraries will enable to screen for unprecedented functions and promises to have a major impact in the development of new catalysts, molecular probes, biomarkers and therapeutics.

More information : http://orgchem.natur.cuni.cz/node/29Synthesis & BioactivityPharmDr. Eliška Matoušová, Ph.D. 

Research interest of the group lies in the field of organic synthesis. Currently, we are studying methods for enantioselective preparation of quaternary carbon stereocentres with the expected application to the synthesis of biologically active natural products and their derivatives.

More information : http://orgchem.natur.cuni.cz/node/35,
http://orgchem.natur.cuni.cz/matousova/node/2


 

 

Akce dokumentů