E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStudium

na katedře organické chemie


Organická chemie je základní chemickou disciplinou a prostupuje mnoha obory. Po vystudování organické chemie můžete najít uplatnění v klasické průmyslové chemii i ve farmaceutickém průmyslu. Budete rovněž připraveni na práci v analytických laboratořích. Při studiu na naší katedře se naučíte základy organické syntézy, což patří mezi důležité schopnosti každého chemika a těžko se dohání během dalšího studia, nebo praxe. I v případě, že v budoucnosti změníte zaměření, základní syntetické zkušenosti jsou důležité pro celkový přehled a nadhled nad chemií. Kromě syntézy a její aplikace v různých oborech organické chemie (katalýza, organokatalýza, bioorganická chemie, syntéza značených sloučenin) nabízíme i zaměření směrem k fyzikální organické chemii, kde se při výzkumu mechanismů organických reakcí můžete naučit jednu z nejdůležitějších analytických metod – hmotnostní spektrometrii.

 


 


V oboru ORGANICKÁ CHEMIE
si můžete zvolit tato zaměření:


Syntéza organických sloučenin


Bioorganická chemie


Syntéza a využití značených sloučenin


Fyzikální organická chemie

Díky nabídce volitelných předmětů si ale také můžete
koncipovat vlastní studijní program a zaměření.

 


 

Harmonogram akademického roku
Zde také ke stažení ve formátu PDF

Online kurzy – MOODLE UK
Studijní materiály (celouniverzitní)

Online kurzy – moodle.orgchem.cz
Studijní materiály (E-learning) Katedry organické chemie

Katalog přednášek
Seznam předmětů, jejichž výuka je zajišťována Katedrou organické a jaderné chemie (na SISu)

Témata prací
Témata dosud nezadaných bakalářských, magisterských a doktorských prací, které lze vypracovat na Katedře organické a jaderné chemie (na SISu)

Vyučující
Seznam vyučujících z Katedry organické a jaderné chemie (na SISu)

Pravidla pro zveřejňování závěrečných prací
Opatření děkana a rektora. Informace o formátování, evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací (bakalářských, diplomových, rigorózních, disertačních)

 

 

Akce dokumentů