E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKatedra organické chemie


Studium 


.Katedra organické chemie Přírodovědecké fakulty UK v Praze se podílí na výuce ve třech typech studijních programů, ve formě presenční i kombinované. Tyto programy zahrnují základní bakalářský a navazující magisterský program a doktorský program.
Více informací najdete na orgchem.natur.cuni.cz


Výzkum 


Vědecko-výzkumná činnost pokrývá širokou oblast chemie sahající od syntézy sloučenin pro využití v nanotechnologii po teoretickou chemii. Do této oblasti patří například:

  • studium sacharidů a jejich potenciální biomedicínské využití,
  • vývoj nových reakcí zprostředkovaných sloučeninami přechodných kovů,
  • asymetrické reakce a jejich využití v organické syntéze,
  • supramolekulární chemie a její využití pro přípravu chemických senzorů a molekulární elektroniku,
  • fytoremediace, biotransformace organických ekopolutantů
  • syntéza značených sloučenin pro diagnostické účely, vývoj moderních radiofarmak
  • teoretická a fyzikální organická chemie.

Velký důraz se klade nejen na spolupráci mezi jednotlivými skupinami na katedře a na společné projekty v rámci fakulty a s ostatními vysokými školami (např. VŠCHT) či ústavy Akademie věd, ale i na spolupráci se zahraničními pracovišti.


Kontakt 


Vedoucí katedry

Prof. RNDr.  Jan Veselý, Ph.D.
tel: 22195 1305, e-mail: jan.veselynatur.cuni.cz, místnost: přízemí 143

Zástupce vedoucího katedry

Doc. Mgr.  Jiří Míšek, CSc.
tel: 22195 1578, e-mail: jiri.miseknatur.cuni.cz, místnost: suterén 007

Tajemník

PharmDr. Eliška Matoušová, Ph.D.
tel: 22195 1325, e-mail: eliska.matousovanatur.cuni.cz, místnost: přízemí 132

Poradce pro studium

Doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc.
tel: 22195 1319, e-mail: smrceknatur.cuni.cz, místnost: suterén 019

Sekretariát

Kristina Jarolímová
tel + fax: 22195 1329, e-mail: orgchemnatur.cuni.cz, místnost: přízemí 133


Adresa

Katedra organické chemie
Přírodovědecká fakulta UK v Praze
Hlavova 2030/8
128 43  Praha 2

e-mail: orgchem@natur.cuni.cz

 

 

Akce dokumentů