E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýzkumné skupiny

 

Koordinační a bioanorganická chemie 


www:  https://web.natur.cuni.cz/anorchem/koordchem/ Logo19

Vedoucí skupiny:  Prof. RNDr. Petr Hermann, Dr.

Další členové:  Prof. RNDr. Ivan Lukeš, CSc.;
Prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.; Doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D.

Výzkum skupiny "Koordinační a bioanorganické chemie" je zaměřen převážně na komplexy makrocyklických ligandů, které mohou být využity v biologii nebo medicíně. Jde o základní výzkum látek, které mohou být používány jako kontrastní látky pro tomografii magnetické resonance (MRI) nebo jako nosiče radionuklidů kovů k diagnostice nebo terapii.

 

Organoprvková chemie a katalýza 


www:  https://web.natur.cuni.cz/~stepnic/organomet.html

Vedoucí skupiny:  Prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D.

Tým zabývající se organoprvkovou chemií a katalýzou se soustředí především na přípravu nových ferrocenových ligandů a studium jejich strukturních a koordinačních vlastností. Zvláštní pozornost je věnována použití připravených sloučenin v katalýze synteticky důležitých organických reakcí.

 

Chemie pevných látek a nanomateriálů 


www:  https://vaclavtyrpekl.wixsite.com/website

Vedoucí skupiny:  Prof. RNDr. Ivan Němec, Ph.D.

Další členové:  Doc. RNDr. Zdeněk Mička, CSc.; Doc. RNDr. David Havlíček, CSc.; RNDr. Václav Tyrpekl, Ph.D.; Dr.rer.nat. Mgr. Dominika Zákutná

Materiálový výzkum je zaměřen jednak na aktuální nanomateriály (skupina Dr. Tyrpekla – www). Jedná se o přípravu nových nanočástic na bázi oxidů železa a perovskitů (magnetické a optické aplikace). Kromě toho zde výzkum zasahuje také do oblasti makrokrystalické, kde se připravují a studují materiály pro nelineární optiku a protonové vodiče (skupina prof. Němce – www).

 

Fotochemie a supramolekulární chemie porfyrinoidů 


www:  https://web.natur.cuni.cz/anorchem/photo/

Vedoucí skupiny:  Prof. RNDr. Jiří Mosinger, Ph.D.

Výzkum je zaměřen na chemii a fotochemii porfyrinoidů, generaci singletového kyslíku, host-guest interakce, supramolekulární fotoaktivní systémy, nové fotoaktivní nanomateriály a aplikace v oblasti fotodynamické terapie a fotodesinfekce.

 

Chemie prvků hlavních skupin a katalýzy 


www:  https://alexandrospaparaki.wixsite.com/hullagroupcuni/.

Vedoucí skupiny:  Martin Hulla, Ph.D.

Objev frustrovaných Lewisových párů a rozvoj nízko valenční chemie prvků hlavních skupin umožňují využití prvků s- a p-bloku v katalytických reakcích, které pro ně byly dříve nepřístupné. Ve skupině 'Chemie prvků hlavních skupin a katalýzy' zkoumáme jejich využití při zachytávání, redukci a valorizaci oxidu uhličitého a redukci nenasycených funkčních skupin pro aplikace v organické syntéze.

 

Centrum molekulových a krystalových struktur 


Vedoucí skupiny:  RNDr. Ivana Císařová, CSc.

Další členové:  Doc. RNDr. Róbert Gyepes, Ph.D.; Mgr. Martin Zábranský, Ph.D.

Řešení struktur pevných látek pomocí difrakce rentgenového (RTG) záření.

 

^ nahoru ^

 


 

Akce dokumentů