E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStrukturní biochemie a buněčná signalizace

Fokus; Kontakt; Lidé; Výuka

Laboratoř strukturní biochemie a buněčné signalizace se skládá z multidisciplinárního týmu, jehož tematické zaměření je rozděleno do dvou hlavních směrů. Skupina strukturní biochemie produkuje proteiny pomocí technologií rekombinantní exprese a charakterizuje struktury proteinů, jejich interakce a dynamiku pomocí pokročilých technik hmotnostní spektrometrie. Jednotka buněčné signalizace zkoumá vazby buněčné signalizace na metabolismus rakovinných buněk pomocí biochemických a molekulárně biologických metod. Spoluprací obou skupin vzniká jedinečná výzkumná platforma, kde výsledky získané studiem živých systémů lze ověřit a vysvětlit na molekulární úrovni.

Více informací na domovské stránce laboratoře.

Fokus

Aktuální detaily viz. naše publikace.

Strukturní hmotnostní spektrometrie

  Vývoj metod

    - Nová činidla pro kovalnentní značení proteinů a chemické sítění proteinů a nukleových kyselin

    - Kyselé proteasy jako nástroj pro štěpení proteinů

    - Automatizace HDX-MS a CX-MS postupů včetně vývoje SW nástrojů

  Applikace strukturních MS technik na biotechnologicky a medicinálně zajímavé proteinové systémy se zaměřením na dynamické, membránové a silně modifikované proteiny a jejich komplexy

 

Imobilizace proteinů pomocí měkkého přistávání iontů (ambient ion landing)

  - Imunoafinitní povrchy pro klinickou diagnostiku

  - Biochemicky aktivní povrchy pro desorpční MS

 

Kontakt

Institute of Microbiology, CAS, v. v. i, Division BIOCEV

Průmyslová 595

252 50 Vestec

Czech Republic

tel: +420 325 873 610

e-mail: novakpe1@natur.cuni.cz

 

Lidé

Vedoucí skupiny: Petr Novák

Vědečtí pracovníci: Petr Man, Petr Pompach, Daniel Kavan, Josef Chmelík

PhD studenti: Ljubina Adámková, Petra Darebná, Jan Fiala, František Filandr, Růžena Filandrová, Jana Galliková, Eliška Pospíšilová, Michal Rosůlek, Lukáš Slavata, Pavla Vaňková

Mgr studenti: Josef Dvořák, Lukáš Fojtík, Zuzana Kalaninová, Veronika Kúdelová, Zuzana Matoušková, Marek Polák

Bc studenti: Barbora Jirečková, Tereza Kadavá

 

Výuka

Biochemické praktikum I - MC250C42N

Biochemické praktikum - MC250C31N

Biochemické praktikum pro CHŽP - MC250C30

Moderní metody výzkumu proteinů - MC250P21

Molekulární biologie a genetika I - MC250P15

Molekulární techniky  - MC250P45

Proteomika a metody studia primární struktury biopolymerů - MC250P60N

Využití počítačů pro prezentace - MC250P07A

Akce dokumentů