E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGrantové informace: aktuality - archiv

Aktuality o grantových výzvách a o seminářích s grantovou tematikou (archiv všech zveřejněných aktualit).

Kanál RSS

Seznam pouze „živých“ aktualit – o výzvách, které se chystají nebo jsou otevřené, seminářích, které ještě neproběhly, a podobně – najdete na stránce Grantová agenda.

Otevřené grantové výzvy (domácí i zahraniční) můžete také prohledávat a sledovat pomocí aplikace AnlupaPOZOR: Vždy si ověřte, zda pro danou výzvu nejsou fakultou stanoveny interní pokyny a termíny (sledujte grantové aktuality nebo aktuality pro zaměstnance).

Souhrn aktualit ke grantům a mobilitám můžete dostávat dvakrát měsíčně e-mailem
(registrace k odběru).

Sort Date Nadpis
25.01.2024 EDCTP3 – infekční nemoci v Subsaharské Africe: otevřené výzvy
23.01.2024 Online workshop pro žadatele o ERC granty: registrace od 11/3/2024
22.01.2024 Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships 2024: univerzitní výzva pro školitele
18.01.2024 Horizont Evropa, Rozšiřování účasti: výzva Hop On Facility
18.01.2024 Innovative Health Initiative (IHI): 6. a 7. výzva pro mezinárodní projekty
18.01.2024 CHIST-ERA: geografické informační systémy – mezinárodní výzva
17.01.2024 TA ČR: Předběžný harmonogram veřejných soutěží a mezinárodních výzev 2024
10.01.2024 Seminář ČVUT k Horizontu Evropa: bezpečnost, průmysl, vesmír, klima (19/1/2024)
10.01.2024 Joint Research Centre (JRC): přístup k výzkumným infrastrukturám
09.01.2024 GA ČR: Výzva k podání návrhů lucembursko-českých projektů
08.01.2024 CBE JU, bio-based innovative solutions: chystaná výzva a infoden (23/4/2024)
05.01.2024 JPND, neurodegenerativní onemocnění: výzva pro mezinárodní projekty
05.01.2024 CHIST-ERA: geografické informační systémy – chystaná mezinárodní výzva
04.01.2024 Interní pokyny pro podávání dílčích a závěrečných zpráv GA ČR za rok 2023
04.01.2024 Interní pokyny pro podávání průběžných a závěrečných zpráv GA UK za rok 2023
19.12.2023 GA ČR: soutěže plánované na rok 2024
15.12.2023 Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA): akademické projekty
15.12.2023 Innovative Health Initiative (IHI): online infodny a hledání partnerů (leden 2024)
15.12.2023 Horizont Evropa, EIC Pathfinder, průlomové technologie: aktuální výzvy
14.12.2023 Interreg Danube: webinář pro české žadatele (11/1/2024)
14.12.2023 Inter-COST: výzva pro výzkumníky zapojené do mezinárodních Akcí COST
14.12.2023 Granty Mezinárodního visegrádského fondu
13.12.2023 Horizont Evropa: webinář k požadavkům na Open Science (19/3/2024)
11.12.2023 Interreg Danube: výzva Seed Money Facility
04.12.2023 TA ČR Sigma, Dílčí cíl 2: mladí výzkumníci do aplikační sféry – chystaná soutěž
30.11.2023 JPND, neurodegenerativní onemocnění: chystaná výzva pro mezinárodní projekty
30.11.2023 Interreg Česko-Polsko: projekty v oblasti životního prostředí
29.11.2023 CZEDER 2024: České dny pro evropský výzkum (27/2/2024)
27.11.2023 Visegradský fond: webináře ke grantovým příležitostem (prosinec 2023)
24.11.2023 Experientia: Start-up granty – organická, bioorganická a medicinální chemie
15.11.2023 GA ČR: Výzva k podání návrhů slovinsko-českých projektů
14.11.2023 Horizont Evropa, Evropská rada pro inovace (EIC): webinář (7/12/2023)
14.11.2023 Interreg Rakousko-Česko: termíny pro podávání žádostí v roce 2024
14.11.2023 Marie Skłodowska-Curie Staff Exchanges (MSCA-SE): partnerská burza (30/11/2023)
14.11.2023 Horizont Evropa, ERA: evropský systém výzkumu – národní infoden (8/12/2023)
13.11.2023 Velvyslanectví USA: Program malých grantů
08.11.2023 Inter-Action: česko-izraelské aplikované projekty – posun uzávěrky
06.11.2023 Interreg Danube: 2. výzva pro mezinárodní projekty
02.11.2023 Marie Skłodowska-Curie Staff Exchanges (MSCA-SE): webinář k výzvě (8/12/2023)
01.11.2023 Innovative Health Initiative (IHI): plánované výzvy 6 a 7 pro mezinárodní projekty
26.10.2023 European Research Council – ERC: Národní informační den (15/11/2023)
19.10.2023 TA ČR Sigma, Dílčí cíl 5, dlouhodobé záměry a aktuální potřeby: interní uzávěrka
19.10.2023 Horizont Evropa, CL4: průmysl, materiály, sledování Země – národní infoden (25/10/2023)
13.10.2023 AZV: seminář k Evropským partnerstvím v oblasti zdraví (19/12/2023)
12.10.2023 Interreg Danube: seminář pro české žadatele (10/11/2023)
09.10.2023 Horizont Evropa, CL4: průmysl, materiály, sledování Země – partnerské burzy (říjen 2023)
05.10.2023 Marie Skłodowska-Curie Staff Exchanges (MSCA-SE) 2023: výzva otevřena
04.10.2023 TA ČR a MPO, Trend, Nováčci – spolupráce s podniky: vyhlášená soutěž
03.10.2023 Interreg Danube: webináře pro žadatele (říjen–listopad 2023)
03.10.2023 Visegradský fond: minigranty pro mládež

Akce dokumentů