E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýzkumný fond CELSA – spolupráce s KU Leuven

Byla vyhlášena osmá výzva výzkumného fondu CELSA – CELSA Research Fund.
Uzávěrka je 14. 12. 2023.

POZOR: Interní uzávěrka pro Univerzitu Karlovu je již 11. 12. 2023, do kdy je třeba zaslat kompletní návrh projektu včetně rozpočtu ke kontrole na adela.jiroudkova@ruk.cuni.cz (v kopii prosím zašlete též na holikovmart@natur.cuni.cz).

Pokud se plánujete zapojit do projektu podávaného do této výzvy, kontaktujte prosím
v dostatečném předstihu, nejpozději 3 týdny před uzávěrkou
, Oddělení projektového řízení (Martina Holíková, holikovmart@natur.cuni.cz) – projekty podané bez vědomí Oddělení projektového řízení nemusí být uznány jako způsobilé.

  • Výzva na stránkách KU Leuven – pravidla, struktura přihlášky, relevantní odkazy atd.
  • O fondu CELSA na stránkách Evropského centra rektorátu Univerzity Karlovy.
  • Výzkumný portál KU Leuven, kde lze přehledně filtrovat mezi týmy a projekty dle tématu výzkumu (a poté případně vědce oslovit s žádostí o spolupráci na projektu CELSA).

CELSA (Central Europe Leuven Strategic Alliance) je aliance KU Leuven se středoevropskými a východoevropskými univerzitami včetně Univerzity Karlovy. Do projektu financovaného z fondu CELSA musí být zapojeni alespoň 2 partneři (výzkumníci) ze 2 univerzit CELSA, přičemž minimálně 1 partner musí být z KU Leuven. Téma projektů není nijak omezeno.

Univerzity CELSA zapojené do této výzvy:

Maximální rozpočet projektu se dvěma partnery je 130 000 euro (až 100 000 euro na rozpočet partnera z KU Leuven, až 30 000 euro na rozpočet partnera z další CELSA univerzity). S každým dalším partnerem (další zapojenou CELSA univerzitou) se maximální rozpočet projektu navyšuje o 30 000 euro. Řešitel z Univerzity Karlovy z rozpočtu projektu NEMŮŽE financovat investice ani občerstvení.

Projektový návrh podává elektronicky partner z KU Leuven. Předpokládaný začátek řešení projektů je 1. 10. 2024. Délka řešení projektu je 2 roky. Projekt CELSA musí do 3 let od svého zahájení vést k podání společného projektového návrhu do programu Horizont Evropa, nebo do obdobného programu.

Předpokládá se, že Univerzita Karlova podpoří v této výzvě až 3 projekty (pokud úspěšně projdou hodnocením). Celkem by v celé CELSA „síti“ mělo být v této výzvě financováno cca 10 až 12 projektů.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková 28. 8. 2023.
Upraveno 25. 9. 2023 (odebrána poznámka o režiích).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Pondělí 28.08.2023 16:00

Akce dokumentů

Kategorie: