E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníWorkshopy k programu Horizont Evropa (říjen 2023)

Technologické centrum Praha pořádá sérii workshopů zaměřených na podávání projektových žádostí a řešení projektů v programu Horizont Evropa. Jedná se o samostatné akce – je možné (a většinou i vhodné) zaregistrovat se pouze na některé workshopy, podle toho, o jaké informace má účastník zájem.

Pozvánka na sérii workshopů
– odkazy na stránky jednotlivých akcí s programy a registrací.

Horizont Evropa

Horizont Evropa je aktuální evropský rámcový program na podporu výzkumu a inovací. Jeho součástí jsou mimo jiné granty Marie Skłodowska-Curie, granty pro mezinárodní výzkumná konsorcia řešící konkrétní programem zadaná výzkumná či inovační témata (projekty Research and Innovation ActionsInnovation ActionsCoordination and support actions) nebo granty zaměřené na posílení výzkumu v tzv. Widening zemích, mezi které patří i Česko (projekty Twinning, ERA Chairs, ERA Talents etc.).
O programu Horizont Evropa na fakultních stránkách.

Workshopy:

 • Jak připravit výzkumný projekt pro Horizont Evropa
  2. 10. 2023 (9:30 – 14:30), Technologické centrum Praha, Ve Struhách 27, Praha 6.
  Stránka akcePozvánka a registrace.
  Workshop je určen pro ty, kteří se chtějí aktivně podílet na zpracování kvalitního návrhu projektu typu Research and Innovation Action nebo Innovation Action (projekty řešené mezinárodními konsorcii zaměřené na konkrétní témata zadaná programem) – a zatím nemají s přípravou takových projektů zkušenost. Budou podrobně probírány jednotlivé části návrhu projektu, způsob hodnocení a zdroje informací pro žadatele.
   
 • Příprava rozpočtu a vykazování nákladů v projektech Horizont Evropa
  9. 10. 2023 (10:00 – 15:30) – Stránka akce,
  nebo 10. 10. 2023 (10:00 – 15:30) – Stránka akce,
  Technologické centrum Praha, Ve Struhách 27, Praha 6.
  Pozvánka a registrace.
  Workshop je určen pro výzkumníky a začínající projektové manažery. Budou představena pravidla pro sestavování rozpočtu a pro vyplňování finančních výkazů a specifika jednotlivých nákladových kategorií.
   
 • Koordinace projektů Horizont Evropa
  12. 10. 2023 (10:00 – 16:00), Technologické centrum Praha, Ve Struhách 27, Praha 6.
  Stránka akcePozvánka a registrace.
  Workshop je určen pro budoucí (či potenciální) koordinátory projektů Horizont Evropa. Představí role v projektovém konsorciu, životní cyklus projektu, právní vztahy mezi partnery a s Evropskou komisí, projektový management v praxi, změny grantové dohody a doporučení pro zpracování části „Implementace“ projektového návrhu.
   
 • Project Management Handbook
  13. 10. 2023
  (10:00 – 12:00), online.
  Stránka akcePozvánka a registrace.
  Příručka pro projektové řízení je nezbytnou rekvizitou evropských výzkumných projektů. Sestavení příručky je zpravidla úkolem koordinátora a její kvalita je předpokladem správného řízení projektu. V rámci workshopu bude prezentována ukázka možné struktury příručky včetně doporučení k jejím jednotlivým částem (Řídící struktura projektu, Plán projektových prací, Spolupráce online, Řízení rizik, Řízení kvality výstupů, Monitoring a reportování, Finanční řízení a platby, Finanční pravidla a administrativní aspekty atd.). Akce volně navazuje na workshop „Koordinace projektů Horizont Evropa“.
   
 • Jak se stát hodnotitelem projektů Horizont Evropa
  31. 10. 2023
  (10:00 – 12:00), online.
  Stránka akce a registrace.
  Účastníci workshopu se seznámí s hodnotícím procesem a kritérii, s databází expertů a způsobem, jak Evropská komise hodnotitele projektů vybírá. Cílovou skupinou workshopu jsou noví potenciální hodnotitelé. Pro registraci na workshop je třeba mít založený alespoň stručný profil experta na Funding and Tenders Opportunities Portal.
  ► Výzkumníkům, kteří se zajímají o získávání grantů z programu Horizont Evropa, se velmi doporučuje, aby se zaregistrovali do databáze expertů a pokusili se stát hodnotiteli, protože tato zkušenost jim může zásadně pomoci při přípravě vlastních projektových žádostí v budoucnu.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková 11. 9. 2023.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Pondělí 11.09.2023 10:15

Akce dokumentů