E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníWebinář: specifika grantů ERC Synergy (19/9/2023)

Technologické centrum Praha a Česká asociace manažerů a administrátorů ve výzkumu CZARMA pořádají webinář zaměřený na specifika ERC Synergy Grants (ERC SyG).

Kdy: 19. 9. 2023 (10:00 – 11:00)
Online.
Stránka akce a registrace.

Na akci budou představena specifická pravidla pro ERC SyG. Součástí bude prezentace hodnotitele ERC SyG a prezentace hlavního řešitele (Principal Investigator, PI), který má zkušenost s individuálním ERC grantem i s ERC SyG a který porovná v čem se oba typy ERC projektů odlišují, a to jak ve fázi přípravy, tak ve fázi implementace.

Interní pokyny k aktuální výzvě ERC SyG (uzávěrka 8. 11. 2023).
Pokud zvažujete podání žádosti v této výzvě, a ještě jste neinformovali Oddělením projektového řízení,
kontaktujte nás prosím IHNED (Ludmila Součková, ludmila.souckova@natur.cuni.cz).


Kontaktujte nás prosím, pokud plánujete nebo zvažujete podání ERC projektového návrhu v delším časovém horizontu (např. 1–2 roky), abyste mohli plně využít podporu, která se žadatelům o ERC granty nabízí.

Evropská výzkumná rada (European Research Council, ERC) podporuje výzkum směřující za hranice poznání v daném oboru (frontier research). Podporováni jsou individuální řešitelé (Principal Investigators, PIs) a jejich výzkumné týmy. ERC SyG kladou důraz na vzájemné obohacování vědeckých oborů, včetně nekonvenčních přístupů a výzkumu na rozhraní zavedených disciplín. Financovaný výzkum by měl mít potenciál stát se vzorem v celosvětovém měřítku. Projekt předkládá společně malá skupina 2–4 PIs. PIs nemusí působit v různých zemích ani na různých institucích – podstatné je, aby působili v různých vědních oborech. ERC SyG může být udělen až na 6 let s celkovým rozpočtem až 10 milionů EUR.
O ERC na stránkách Přírodovědecké fakulty.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková 5. 9. 2023.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Úterý 05.09.2023 09:55

Akce dokumentů