E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníClean Energy Transition: vyhlášená výzva pro mezinárodní projekty

Iniciativa Clean Energy Transition Partnership (CET) vyhlásila výzvu k předkládání návrhů mezinárodních výzkumných projektů. Uzávěrka pro předběžné návrhy projektů (pre-proposals) je 22. 11. 2023.
Účast českých subjektů v projektech bude financovat Technologická agentura České republiky (TA ČR)
spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem životního prostředí.

Pokud se plánujete zapojit do projektu podávaného do této výzvy, kontaktujte prosím
v dostatečném předstihu, nejpozději 3 týdny před uzávěrkou, Oddělení projektového řízení (Martina Holíková, holikovmart@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas zajistit všechny administrativní náležitosti přihlášky.

Pokud uvažujete o tom, že byste projekt koordinovali, prosím, kontaktujte nás IHNED.

Čeští žadatelé se mohou zapojit pouze do projektů aplikovaného výzkumu
a zaměřených pouze na některá témata výzvy (viz též aktualita TA ČR) například:

Do projektu musí být zapojeni minimálně 3 partneři ze 3 zemí zapojených do výzvy, z toho alespoň 2 musí být ze země EU nebo ze země asociované k programu Horizont Evropa. Maximální délka řešení projektu je 36 měsíců.
Každý partner musí splňovat kritéria způsobilosti svého národního poskytovatele.
Země zapojené do výzvy: Austria, Belgium, Canada (Alberta), Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, India, Ireland, Israel, Italy, Latvia, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Spain, Sweden, Switzerland, Tunisia, Türkiye, United Kingdom (Scotland), United States.

Financování účasti českých subjektů bude navázáno na program TA ČR Sigma (Dílčí cíl 4 – Mezinárodní spolupráce), financován bude pouze aplikovaný výzkum. Maximální částka podpory na jeden projekt (jeho českou část) je 175 000 euro (a celková alokace TA ČR pro tuto výzvu je 760 000 euro, TA ČR předpokládá financování 4–5 projektů s českou účastí). Maximální intenzita podpory pro české účastníky je 80 %.

Projektové návrhy jsou na mezinárodní úrovni předkládány elektronicky koordinátorem projektu za celé konsorcium. Současně musí čeští účastníci k datu uzávěrky pro pre-proposals odevzdat TA ČR prostřednictvím datové schránky povinné národní přílohy.

Odeslání národních příloh TA ČR prostřednictvím datové schránky zajistí Fakulta, proto je nutné, aby zájemci o účast v dostatečném předstihu kontaktovali Oddělení projektového řízení (na martina.holikova@natur.cuni.cz).

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková 21. 9. 2023.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Čtvrtek 21.09.2023 10:30

Akce dokumentů