E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTA ČR a MŽP: vyhlášená 7. soutěž programu Prostředí pro život

Technologická Agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila 7. veřejnou soutěž programu Ministerstva životního prostředí: Prostředí pro život. V tomto kole soutěže bude možné podávat projekty do Podprogramů 1 a 2. Uzávěrka je 13. 9. 2023. Žádosti o aplikační garantství v Podprogramu 1 musí být odeslány do 24. 8. 2023.

25. 7. 2023 TA ČR pořádala webinář k této výzvě. Záznam. Prezentace.

Pokud plánujete podání návrhu do této soutěže, nebo účast na návrhu předkládaném jinou institucí coby hlavním uchazečem, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu Oddělení projektového řízení (Romana Hogenová, romana.hogenova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas zajistit formální náležitosti přihlášky.

Podprogram 1 (PP1): Operativní výzkum ve veřejném zájmu

 • Podprogram je zaměřen na řešení témat s místními, regionálními a celospolečenskými dopady a podporuje projekty, jejichž výsledky jsou využitelné ve veřejné správě a pro tvorbu strategických a koncepčních dokumentů.
 • Návrh musí být zaměřen na jeden prioritní výzkumný cíl vyhlášený pro tuto veřejnou soutěž a podprogram.
  ► Prioritní výzkumné cíle včetně kontaktních osob pro cíle v Podprogramu 1.
 • Žadatelé se musí obrátit na příslušnou kontaktní osobu pro zvolený prioritní výzkumný cíl s žádostí o zapojení do návrhu v roli „aplikačního garanta“ (aplikačním garantem je budoucí uživatel výsledků projektu, který deklaruje zájem o výsledky výzkumu a podílí se na nastavení projektového záměru). Žádost je nutné zaslat nejpozději 24. 8. 2023.
  Podrobné pokyny viz „Podprogram 1: Informace k zasílání žádostí o aplikační garantství“ ve vyhlášení soutěže.
 • Doba řešení projektu je 12 až 33 měsíců.
 • Maximální intenzita podpory je 85 %, maximální dotace na projekt je 15 milionů korun.

Podprogram 2 (PP2): Ekoinovace, technologie a postupy pro ochranu životního prostředí

 • Podprogram podporuje projekty zaměřené na environmentální technologie a ekoinovace, projekty orientované na inovativní přístupy s praktickou využitelností zmírňující dopady klimatických změn, reflektující ochranu přírodních zdrojů a trendově orientované na aktuální výzvy v životním prostředí.
 • Doba řešení projektu je 12 až 27 měsíců.
 • Maximální intenzita podpory je 80 %, maximální dotace na projekt je 15 milionů korun.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková 14. 7. 2023.
Upraveno 27. 7. 2023 (odkazy na záznam webináře a prezentaci).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Pátek 14.07.2023 10:10

Akce dokumentů