E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníHorizont Evropa, CL5: klima, energetika, doprava – partnerská burza (17 a 18/10/2023)

Síť národních kontaktů GREENET pořádá virtuální partnerskou burzu pro potenciální žadatele ve výzvách pro mezinárodní výzkumné a inovační projekty v programu Horizont Evropa, části Cluster 5: Climate, Energy and Mobility (CL5). Akci předchází online informační den k CL5 pořádaný Evropskou komisí.

Informační den: 17. 10. 2023. Online.
Stránka akce a registraceProgram.

Partnerská burza: 18. 10. 2023. Online.
Stránka akce a registrace
.

Informační den představí cca 80 témat pro mezinárodní projekty s uzávěrkou v roce 2024, která mají být v části CL5 financována; program je rozdělen na sekce věnované jednotlivým tematickým okruhům (Destinacím). Partnerská burza pak umožní navázání kontaktu s potenciálními projektovými partnery.

Horizont Evropa je aktuální evropský rámcový program na podporu výzkumu a inovací. V rámci CL5 jsou financovány především projekty řešené mezinárodními výzkumnými konsorcii zaměřené na konkrétní výzkumné či inovační téma zadané programem. Obvyklá velikost konsorcií bývá cca 8 až 25 subjektů (podle zaměření tématu), mezi kterými jsou jak výzkumné instituce, tak potenciální uživatelé výsledků výzkumu.

V CL5 jsou témata potenciálně relevantní například pro geografy (sledování Země, doprava, interakce zemských systémů s klimatickou změnou), biology (interakce ekosystémů s klimatickou změnou, biotechnologie), geology (paleoklimatologie, suroviny, geotermální zdroje) nebo chemiky (pokročilé materiály, technologie zachycení uhlíku, biopaliva).
Fakultní informace k aktuálním grantovým příležitostem v CL5.

Pokud se plánujete zapojit do projektu podávaného do některé z výzev programu Horizont Evropa, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu Oddělení projektového řízení
(Martina Holíková, holikovmart@natur.cuni.cz).
Viz též Praktické informace k Horizontu Evropa na fakultních stránkách.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková 30. 8. 2023.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Středa 30.08.2023 17:25

Akce dokumentů